Gymnasieelever som sitter vid ett bord och pratar

Beda Hallbergs gymnasium är en mindre kommunal gymnasieskola med samhällsvetenskapsprogrammet. Skolan kommer att avvecklas 2024 och tar inte emot några elever inför hösten 2023.

En av tre skolor

I Kungsbacka finns det tre kommunala gymnasieskolor varav Beda Hallbergs gymnasium är en av skolorna. De övriga två är Aranäsgymnasiet och Elof Lindälvs gymnasium. Gymnasiets ledningsgrupp ansvarar för alla tre gymnasier.

Centralt läge i Kungsbacka

Beda Hallbergs gymnasium ligger i centrala Kungsbacka, ungefär tio minuters promenad från buss- och järnvägsstationen och har egna lokaler i anslutning till Aranäsgymnasiet. Hos oss har varje klass sitt eget hemklassrum.

Arbetar med välmående

På Beda Hallbergs gymnasium arbetar vi aktivt med välmående eftersom vi vet att välmående ger resultat både vad gäller studier och fritid. Ett mål för oss är en bra balans mellan studier och fritid och vi erbjuder lärarledd läxläsning. Ett annat mål är att undervisningen är mobilfri.

För ditt välmående och dina studieresultat har vi extra idrott och pulshöjande träningspass på schemat. Du får också ett kort på Nordic Wellness där du kan träna fritt under dagtid.

Ämnesövergripande

Vi arbetar ofta ämnesövergripande och med varierande pedagogik och arbetssätt. Vi tror att om en uppgift kan bedömas av flera lärare ökar din motivation och förståelse för hur olika ämnen hör ihop med varandra. På de flesta lektioner är vi två pedagoger vilket gör att vi har möjlighet att stödja ditt lärande ytterligare. Skoldagen är sammanhållen utan håltimmar.

Trivselaktiviteter

För oss är det viktigt att alla blir sedda varje dag. Vi arbetar kontinuerligt med sammanhållning på skolan genom vandringar, paddling och trivselaktiviteter. Ett populärt inslag är vår gemensamma förmiddagsfika under skoldagarna.

Personlig coachning

Relationer och personlig utveckling är särskilt viktigt för oss och du får regelbundet coachning av din mentor.

Beda Hallbergs gymnasium

Öppettider från och med 7 augusti
Måndag–fredag 7–17

Besöksadress
Gymnasiegatan 44
434 42 Kungsbacka

Postadress
434 81 Kungsbacka