Samhällsvetenskaps­programmet

På Beda Hallbergs gymnasium kan du läsa samhällsvetenskapsprogrammet med inriktningen beteendevetenskap och profilen kommunikation och ledarskap. Skolan kommer att avvecklas 2024 och tar inte emot några elever inför hösten 2023.

Om utbildningen

På Samhällsvetenskapsprogrammet får du möjlighet att lära dig mera om viktiga samhällsfrågor. Tillsammans med andra elever får du diskutera dessa i mindre grupper.

Vår utbildning fokuserar på att du ska bli bättre på att förstå både dig själv och andra. Du kommer att ha kontinuerlig kontakt med arbetslivet genom exempelvis inbjudna gäster och studiebesök.

Efter examen

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter utbildningen blir du behörig till de flesta högskoleutbildningarna inom samhällsvetenskap och humaniora. Du kan även komplettera din utbildning med ett tekniskt- eller naturvetenskapligt basår i efterhand.

Ämne och poäng

Gymnasiegemensamma kurser - 1150 p

Tabellen listar alla gymnasiegemensamma kurser

Kurs

Poäng

Engelska 5

100 p

Engelska 6

100 p

Historia 1b

100 p

Idrott och hälsa 1

100 p

Matematik 1b

100 p

Matematik 2b

100 p

Naturkunskap 1b

100 p

Religionskunskap 1

50 p

Samhällskunskap 1b

100 p

Svenska 1

100 p

Svenska 2

100 p

Svenska 3

100 p

Programgemensamma kurser - 300 p

Tabellen listar programgemensamma kurser

Kurs

Poäng

Filosofi 1

50 p

Moderna språk

200 p

Psykologi 1

50 p

Inriktning beteendevetenskap - 450 p

Tabellen listar kurser inom inriktningen beteendevetenskap

Kurs

Poäng

Ledarskap och organisation

100 p

Kommunikation

100 p

Psykologi 2a

50 p

Samhällskunskap 2

100 p

Sociologi

100 p

Programfördjupning - 300 p

Tabellen listar programfördjupningskurser

Kurs

Poäng

Ungdomskulturer

100 p

Entreprenörskap

100 p

Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering

100 p

Individuellt val - 200 p

Tabellen listar antalet poäng för individuellt val

Ämne

Poäng

Individuellt val

200 p

Gymnasiearbete - 100 p

Tabellen listar antalet poäng för gymnasiearbetet

Ämne

Poäng

Gymnasiearbete

100 p