Bild på en två elever vid en 3D-skrivare

Teknikcollege är en kvalitetssäkrad utbildning i nära samarbete med teknikinriktade företag. En stor del av skolarbetet gör du i projektform.

På Kungsbacka kommuns gymnasieskolor ingår Teknikprogrammet och El- och energiprogrammet med inriktning automation i Teknikcollege Kungsbacka.

Du får arbeta med flera olika projekt under din gymnasietid. En del utförs på uppdrag eller i samverkan med företag. Andra projekt är ämnesintegrerade där flera skolämnen ingår samtidigt.

Fem anledningar att välja en teknikcollegecertifierad utbildning

  • En utbildning som ger dig möjlighet att forma din framtid, ta ansvar och utvecklas mer än på ett traditionellt gymnasieprogram.
  • Utbildningen har en nära koppling mellan teori och praktik där en stor del av arbetet sker i projektform i samarbete med teknikinriktade företag.
  • Utbildningen ger dig de kunskaper och den kompetens som krävs för anställning direkt efter gymnasiet eller fortsatta studier.
  • Du knyter värdefulla kontakter inför framtiden genom vår samverkan med lokala och regionala företag.
  • Du får chans att läsa minst 2800 gymnasiepoäng vilket ger dig större möjligheter inför framtiden.