Visible Care är ett utbildningsföretag som erbjuder utbildning inom området vård och omsorg och inom barn och fritid. Vi erbjuder innovativa utbildningslösningar för att alltid ligga steget före. Visible Care är ett halländskt utbildningsföretag med huvudkontor i Kungsbacka.

Vår målsättning är att vara ett lokalt utbildningsföretag oavsett var i Sverige vi bedriver verksamhet. Kombinationen av ett verksamhetsnära arbete tillsammans med innovativa utbildningslösningar hjälper oss att uppnå vår vision som är att vara ”Sveriges bästa utbildningsföretag”. Vi vill arbeta nära våra kunder och därmed på riktigt kunna sätta dig som elev i fokus.

Vi erbjuder kurspaketen undersköterska och barnskötare. Vi erbjuder även 48 vårdkurser och 10 kurser inom barn och fritid.

På uppdrag av Kungsbacka kommun genomför vi utbildning inom äldreomsorgslyftet. Vi genomför också utbildning inom Göteborgsregionens vuxenutbildning; Undersköterska och barnskötare, både med och utan språkstöd.

Lokaler på Nygatan 

Vi har ljusa och fina lokaler på Nygatan 10 C i centrala Kungsbacka. Lokalerna är inbjudande och uppmuntrar till studier. Du får tillgång till vår mobilapp med över 100 inspelade instruktionsfilmer. Mobilappen följer med varje elev genom studierna och under APL. Vi har också ett fullt utrustat metodrum som ger eleven möjlighet att träna sina färdigheter under utbildningens gång och inför arbetsplatsförlagt lärande, APL.

Skolans öppettider

  • Måndag: 9–12, 13–16
  • Tisdag: 9–12, 13–16, 18–20
  • Onsdag: 9–12, 13–16, 18–20

Lärare

Våra medarbetare är erfarna, utbildade och behöriga inom sina områden. Vi har specialpedagoger en administratör och koordinator och en utbildningschef. Vi finns alla där för att du som elev ska lyckas med sina studier.

Studieformer flex och distans

Studieformen flex innebär att du läser kurserna med hjälp av vår lärplattform. Du får också handledning som är anpassad till dina behov av lärare på plats i Kungsbacka. Handledaren och läraren i skolan hjälper dig med att skapa struktur i dina studier, följer din studieutveckling och stödjer dig i de frågor i kurser som du upplever är svåra. Dessutom har du tillgång regelbundet till våra tre välutrustade metodrum på Nygatan 10 i Kungsbacka.

Studieformen distans innebär att du läser kursen självständigt med vår lärplattform som stöd. Du får handledning från läraren via lärplattformen, eller telefon. Även om du läser på distans så måste du räkna med att komma till skolan vid något eller några tillfällen.

Litteratur

Visible Care erbjuder digital kurslitteratur.

Kontaktuppgifter

www.visiblecare.se Länk till annan webbplats.

Besöksadress: Nygatan 10 C

Koordinator
Kiki Rosén
0760-241389
kiki.rosen@visiblecare.se