I vårt kvalitetsarbete har vi sett att det är många elever som får betyget F, alltså icke godkänt när de läser matematik. Vi vill att du ska lyckas i dina studier. Därför kan vi erbjuda hjälp och stöd så att du inför dina matematikstudier kan förbereda dig på flera olika sätt.

Kunskapstest

För att vi på bästa sätt hjälpa dig att få ett bra upplägg inför dina matematikstudier ska du träffa en studie- och karriärvägledare. Vid mötet får du samtala om dina möjligheter att lyckas. Du kan också bli erbjuden att göra ett kunskapstest, där resultatet visar din rekommenderade startnivå. Du som ska göra ett kunskapstest i matematik kan ha behov av att förbereda dig genom att repetera och fräscha upp dina matematikkunskaper.

Länk till kunskapstest Länk till annan webbplats.

Repetitionskurs

Inför dina matematikstudier finns det möjlighet att läsa en kortare repetitionskurs, innan du börjar din ordinarie matematikkurs. Kursen har ett flexibelt upplägg och vi planerar den utifrån dina individuella behov, som kunskapstestet visar. Vi erbjuder också kurs i studieteknik, där du lär dig att studera mer effektivt.

Tips på användbara länkar: