Välj rätt matematikkurs

Det finns tre olika matematikspår. Spåren har mycket gemensamt, men vissa uppgifter är anpassade till olika områden.

Siffrorna markerar nivå

Matematik 1a eller 1b eller 1c eller 2a, eller 2b eller 2c eller 3b eller 3c eller 4 eller 5?

Siffran visar nivå på kursen. Om du inte har läst tidigare på gymnasiet börjar du med kurs 1. Kurserna bygger på varandra. Vill du nå nivå 2 måste du alltså läsa kurs 1 först.