SFI, Svenska för invandrare

Bild på studerande i ett klassrum

Sfi är en grundläggande utbildning i svenska för dig som inte har svenska som modersmål. Det finns olika kurser på olika språkliga nivåer. Tidigare utbildningsbakgrund avgör vilken kurs du ska gå.  

Behörighet för att få läsa SFI

Du som är folkbokförd i Kungsbacka kommun och saknar grundkunskaper i svenska får läsa sfi inom vuxenutbildningen från och med 1 juli det år du fyller 16. Alla som är behöriga och söker till sfi är garanterade plats.

Kostnad och ekonomiskt stöd

Utbildningen är kostnadsfri. Du får inget studiestöd från CSN när du läser sfi. Om du får ekonomisk ersättning från till exempel arbetsförmedlingen eller a-kassan måste du kontakta din handläggare innan du börjar studera.

Tre olika studievägar

Valet av studieväg beror bland annat på vilken utbildningsbakgrund du har. Kurserna startar regelbundet under hela året.

  • Studieväg 1 - Kurs A-B-C-D för dig som har ingen eller kortskolgång från ditt hemland.
  • Studieväg 2 - Kurs B-C-D med långsam eller normal studietakt.
  • Studieväg 3 - Kurs C-D med snabb studietakt för dig med mycket god studievana och förmåga att arbeta självständigt.

Ansök till sfi

Du söker till sfi genom att göra en webbansökan.

Webbansökan för sfi Länk till annan webbplats.

Steg för steg-guide om hur du ansöker sfi Pdf, 1007.1 kB.