Skolor inom vuxenutbildningen

Välj vuxenutbildning efter dina egna behov. Kungsbacka kommun har utvecklat ett kundvalssystem för utbildning på grundläggande och gymnasial nivå. Det innebär att du själv väljer undervisningsform och vilken skola du vill studera hos.

I kurskatalogen presenteras det utbildningsutbud som omfattar Kungsbacka kommuns vuxenutbildning. Där finns information om utbudet och vilken eller vilka skolor som utför respektive kurs/utbildning. Varje skola har en egen presentation där de beskriver sin verksamhet.

Fler sidor