Artikeln publicerades 15 november 2023

Omkoppling av ledning - undvik att spola

Arbetet är utfört och informationen är inte längre aktuell!

Klockan 21 den 15 november börjar vi omkopplingen av en stor ledning till avloppspumpstationen bakom simhallen. Hit kommer allt avloppsvatten i Kungsbacka centrum. För underlätta arbetet önskar vi lite flöde i ledningen de kritiska timmarna.

Om du bor i Kungsbacka centrum så kan du hjälpa oss genom att:

  • Inte sätta på diskmaskinen sent onsdag kväll.
  • Gärna använda toan flera gånger innan du spolar (vid kiss).
  • Vänta med att duscha till torsdag morgon.

Tack för att ni underlättar vårt arbete!

SMS från kommunen

Vi skickar ut sms till de boende i området. Om du vill ha sms för arbeten som utförs i närheten av din adress kan du anmäla ditt telefonnummer. Du kan välja om du vill få sms eller mejl, eller både och. Du kan även välja ifall du inte vill ha sms till en viss telefon, exempelvis ditt barns telefon.

När du registrerar dig behöver du ha telefonen till hands eftersom du kommer att få en bekräftelsekod som du behöver ange i samband med registreringen.