Simon Häggström föreläste för elever på ekonomiprogrammet

Tisdag 22 mars hade ekonomiprogrammet besök av Simon Häggström, polis från Stockholm, specialiserad på prostitution och människohandel för sexuella ändamål och författare till boken Skuggans lag - en spanares kamp mot prostitution. Samtliga elever i årskurs 2 på Ekonomiprogrammet har under ett par veckor arbetat med temat "Människohandel, sexhandel, prostitution och pornografi". Eleverna har fått läsa Simon Häggströms bok och fick denna dag lyssna till Simons berättelser från den verklighet han möter dagligen i sitt arbete. Hans föreläsning gav starka intryck och blev mycket uppskattad av eleverna.

Läs även den artikel som publicerades i Norra Halland om Simon Häggströms besök på ekonomiprogrammet: Sex och sexhandel på schemat » Norra Halland - Kungsbackas största tidning Länk till annan webbplats.