I ett demokratiskt samhälle behövs engagerade och delaktiga invånare. Kommunen styrs av politiker som väljs direkt av invånare. Politikerna fattar beslut om frågor som påverkar ditt vardagsliv, till exempel hur samhället ska utvecklas och hur skolor, omsorg, gator ska skötas.

Hör av dig till oss politiker

Politikerna är invånarnas representanter och vill därför gärna veta vad du tycker. Hör av dig om du har frågor eller om du vill säga din åsikt i en speciell fråga.

Vill du ta kontakt med en politiker finns ett förtroendemannaregister med namn och adressuppgifter samt uppgift om vilka styrelser och nämnder han eller hon är ledamot i.

300 invånare engagerade i politiken

I Kungsbacka kommun har drygt 300 invånare politiska uppdrag i styrelser, nämnder, råd och grupper. Tre av dessa är heltidsengagerade politiker. De har titeln kommunalråd. Övriga politiker är politiker på sin fritid.

Politikerna representerar de partier som invånarna röstar fram i allmänna val vart fjärde år. Alla invånare över 18 år har rösträtt.