Utveckling och innovation

Kungsbacka kommun vill vara en motor som driver både kommunen och platsen mot att utvecklas på ett hållbart sätt. Det gör vi genom att integrera innovation, hållbarhet och digitalisering både i våra verksamheter och samhället i stort.

Innovation

I Kungsbacka kommun möter vi utmaningar med mod, nytänkande och samarbete. Med innovativa lösningar och genom att utnyttja digitala möjligheter driver vi den hållbara utvecklingen framåt.

Digitalisering

Vårt samhälle utvecklas digitalt och för att hänga med i utvecklingen behöver vi nya krav på infrastruktur och tekniska lösningar i form av verktyg, system och arbetssätt.

Ett hustak med solceller mitt i ett grönt bostadsområde 

Hållbarhet

Kungsbacka kommun arbetar för att skapa en hållbar framtid för alla i vår kommun. Ett utmanande arbete som kräver nytänkande, samarbete och mod. I det årliga hållbarhetsbokslutet berättar vi hur det går för oss.

Kungsbackas internationella arbete

En del av Kungsbackas utvecklingsarbete drivs genom internationellt samarbete. Genom att samarbeta med andra organisationer får vi möjlighet att utveckla våra verksamheter och ge bättre service till våra invånare och företag.