Utveckling och innovation

Kommunen måste hänga med i utvecklingen. Vara en drivande motor och samtidigt utvecklas på ett hållbart sätt.

Innovation

I Kungsbacka kommun möter vi utmaningar med mod, nytänkande och samarbete. Med innovativa lösningar och genom att utnyttja digitala möjligheter driver vi den hållbara utvecklingen framåt.

Digitalisering

Vårt samhälle utvecklas digitalt och för att hänga med i utvecklingen behöver vi nya krav på infrastruktur och tekniska lösningar i form av verktyg, system och arbetssätt.

Hållbar utveckling

Att arbeta med hållbar utveckling är en förutsättning för att uppnå vår vision för Kungsbacka 2030. Det gäller både ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.