Vårt samhälle utvecklas digitalt och för att hänga med i utvecklingen behöver vi nya krav på infrastruktur och tekniska lösningar i form av verktyg, system och arbetssätt. När vi arbetar med digitalisering utgår vi från flera viktiga områden som vi behöver fokusera på.

Digitalisering bidrar till utveckling

Med hjälp av digitalisering kan vi utveckla och effektivisera Kungsbacka kommuns verksamheter med fokus på den service och tjänster vi erbjuder boende, besökare och näringsliv.

Vi digitaliserar detaljplaner

Under 2023 har vi påbörjat ett arbete med att digitalisera de cirka 1300 detaljplaner som finns. Det kommer att ta flera år innan arbetet är klart.

Öppna data

Här finns öppna data från Kungsbacka kommun som är fritt att använda utan avgifter eller licenser.