Kommunens organisation

Här kan du läsa om hur kommunen är organiserad och hur kommunen fungerar. Bland annat kan du läsa om hur kommunen styrs, vilka förvaltningar och nämnder det finns, bolag och stiftelser och om det högst styrande organet, kommunfullmäktige.