Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling. Kommunfullmäktige bestämmer om vilka mål kommunen ska ha, hur kommunen ska använda pengarna i budgeten och hur mycket invånarna ska betala i skatt till kommunen.

Kommunfullmäktige kontrollerar att de politiska nämnderna sköter sitt arbete efter lagar och regler och efter de beslut som kommunfullmäktige har fattat. Till sin hjälp i det arbetet har man kommunrevisionen.

Kommunfullmäktige utser ledamöterna i kommunstyrelsen, nämnderna och i andra styrelser. Valberedningen tar fram kandidaterna till de olika posterna.

Fördelningen av platserna i kommunfullmäktige

Politikerna i Kungsbackas kommunfullmäktige representerar de partier som kommuninvånarna röstade fram i det senaste valet. De 61 platserna i fullmäktige är fördelade mellan partierna baserat på valresultatet. De borgerliga partierna har flest platser i kommunfullmäktige och makten i kommunen.

  • Moderaterna 19
  • Socialdemokraterna 12
  • Sverigedemokraterna 10
  • Centerpartiet 6
  • Liberalerna 4
  • Kristdemokraterna 4
  • Miljöpartiet de gröna 2
  • Vänsterpartiet 2
  • Kungsbackaborna 2

Kommunfullmäktiges presidium leder arbetet i kommunfullmäktige

Valberedning

Kommunfullmäktiges valberedning förbereder alla val av ledamöter till kommunstyrelsen, nämnder och utskott. Den förbereder också val av kommunens representanter till företag och organisationer.

Kommunfullmäktiges valberedning har 9 ledamöter och 9 ersättare.

Alla politiker i valberedningen Länk till annan webbplats.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige har sammanträde cirka en gång per månad. Alla beslut och handlingar från kommunfullmäktige publiceras på Kungsbacka.se.

Kommunfullmäktiges sammanträden

Gruppledarna i Kommunfullmäktige

Du är välkommen att ta kontakt med gruppledarna för partierna i kommunfullmäktige.

Kontaktuppgifter till gruppledarna

Moderaterna

Emanuel Forsell
emanuel.forsell@kungsbacka.se
072-995 37 14

Socialdemokraterna

Lars Eriksson
lars.eriksson@kungsbacka.se
0736-65 67 22

Centerpartiet

Annika Hedman
annika.hedman@kungsbacka.se
0702-42 94 46

Kristdemokraterna

Fredrik Kollberg
fredrik.kollberg@kungsbacka.se
0706-88 75 08

Liberalerna

Monica Neptun
Monica.Neptun@kungsbacka.se
031-93 54 37

Kungsbackaborna

Roger Larsson
roger.larsson@kungsbacka.se
0705-21 39 14

Vänsterpartiet

Patrik Jervne Henestam
patrik.jervne.henestam@kungsbacka.se
076-024 98 41

Miljöpartiet de Gröna

Maria Losman
maria.losman@kungsbacka.se
0709-60 02 19

Sverigedemokraterna

Stefan Jägnert
stefan.jagnert@kungsbacka.se
0735-13 93 99