Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling. Kommunfullmäktige bestämmer om vilka mål kommunen ska ha, hur kommunen ska använda pengarna i budgeten och hur mycket invånarna ska betala i skatt till kommunen.

Kommunfullmäktige kontrollerar att de politiska nämnderna sköter sitt arbete efter lagar och regler och efter de beslut som kommunfullmäktige har fattat. Till sin hjälp i det arbetet har man kommunrevisionen.

Kommunfullmäktige utser ledamöterna i kommunstyrelsen, nämnderna och i andra styrelser. Valberedningen tar fram kandidaterna till de olika posterna.

Fördelningen av platserna i kommunfullmäktige

Politikerna i Kungsbackas kommunfullmäktige representerar de partier som kommuninvånarna röstade fram i det senaste valet. De 61 platserna i fullmäktige är fördelade mellan partierna baserat på valresultatet. De borgerliga partierna har flest platser i kommunfullmäktige och makten i kommunen.

  • Moderaterna 19
  • Socialdemokraterna 12
  • Sverigedemokraterna 10
  • Centerpartiet 6
  • Liberalerna 4
  • Kristdemokraterna 4
  • Miljöpartiet de gröna 2
  • Vänsterpartiet 2
  • Kungsbackaborna 2

Kommunfullmäktiges presidium leder arbetet i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges ordförande Anders Ekström (M) har avlidit. 1:e vice ordförande Marie Wadström (KD) leder tills vidare arbetet i kommunfullmäktige.

Fullmäktiges ordförande Anders Ekström har avlidit

Valberedning

Kommunfullmäktiges valberedning förbereder alla val av ledamöter till kommunstyrelsen, nämnder och utskott. Den förbereder också val av kommunens representanter till företag och organisationer.

Kommunfullmäktiges valberedning har 9 ledamöter och 9 ersättare.

Alla politiker i valberedningen Länk till annan webbplats.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige har sammanträde cirka en gång per månad. Alla beslut och handlingar från kommunfullmäktige publiceras på Kungsbacka.se.

Kommunfullmäktiges sammanträden

Gruppledarna i Kommunfullmäktige

Du är välkommen att ta kontakt med gruppledarna för partierna i kommunfullmäktige.

Kontaktuppgifter till gruppledarna

Moderaterna

Emanuel Forsell
emanuel.forsell@kungsbacka.se
072-995 37 14

Socialdemokraterna

Lars Eriksson
lars.eriksson@kungsbacka.se
0736-65 67 22

Centerpartiet

Annika Hedman
annika.hedman@kungsbacka.se
0702-42 94 46

Kristdemokraterna

Fredrik Kollberg
fredrik.kollberg@kungsbacka.se
0706-88 75 08

Liberalerna

Monika Neptun
Monika.Neptun@kungsbacka.se
031-93 54 37

Kungsbackaborna

Roger Larsson
roger.larsson@kungsbacka.se
0705-21 39 14

Vänsterpartiet

Viking Bengtsson
viking.bengtsson@kungsbacka.se

Miljöpartiet de Gröna

Maria Losman
maria.losman@kungsbacka.se
0709-60 02 19

Sverigedemokraterna

Stefan Jägnert
stefan.jagnert@kungsbacka.se
0735-13 93 99