Kungsbacka kommun har tre heltidsengagerade politiker. De har titeln kommunalråd. Övriga politiker är politiker på sin fritid.

Kommunalråden har delat upp arbetet mellan sig, och är kontaktpersoner i olika frågor. Vid den politiska beredningen och i den politiska samordningen av och mellan nämnderna är de därför ansvariga inom olika områden.

Lisa Andersson (M)

Kontaktuppgifter till Lisa Andersson (M) Länk till annan webbplats.

Lisa Andersson representerar Moderaterna och är förutom kommunalråd även ordförande i kommunstyrelsen.

 • Budget
 • Ekonomiska och övergripande frågor
 • Mark- och bostadsförsörjning
 • Plan- och byggfrågor
 • Beredskaps- och informationsfrågor
 • Energi och miljö, naturvårdsfrågor
 • Eksta Bostads AB
 • Stiftelsen Tjolöholm
 • Arbetsmarknadsfrågor
 • Samordning av internationella frågor
 • Invandrar- och flyktingfrågor
 • Verksamheterna inom plan- och bygg, miljö- och hälsa, gymnasium och arbetsmarknad samt teknik

Fredrik Hansson (C)

Kontaktuppgifter till Fredrik Hansson (C). Länk till annan webbplats.

Fredrik Hansson representerar Centerpartiet och är förutom kommunalråd även 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen.

 • Demokratifrågor
 • Barn- och ungdomsfrågor
 • Kollektivtrafikfrågor
 • Kultur-, turism- och fritidsfrågor
 • IT-frågor
 • Personal- och organisationsfrågor
 • Jämställdhet
 • Verksamheterna inom: Förskola- och grundskola, vård och omsorg, individ- och familjeomsorg, kultur och fritid samt service.

Magdalena Sundqvist (S)

Kontaktuppgifter till Magdalena Sundqvist (S). Länk till annan webbplats.

Magdalena Sundqvist representerar Socialdemokraterna och är förutom kommunalråd även 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen.

 • Oppositionsråd

Övriga politiska partier

Vill du ta kontakt med något av de övriga politiska partierna i kommunen, kan du kontakta gruppledarna i kommunfullmäktige.