Förvaltningar och nämnder

Alla kommuner har en politisk organisation som består av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder. Vi har även förvaltningar som sköter det dagliga arbetet i kommunen.