Politik och demokrati

På dessa sidor får du en inblick i kommunens politik. Det finns bland annat styrande dokument, information till dig som är förtroendevald men även information om hur du själv kan vara med och påverka.

En skylt med texten "vallokal".

Val och folkomröstningar

Val är det viktigaste sättet du som invånare kan påverka utvecklingen i kommunen, regionen, riksdagen och EU. Rätten att rösta fram en folkvald församling som styr är en av grundpelarna i vårt demokratiska samhälle.

Engagera dig och påverka

I Kungsbacka vill vi att det ska vara enkelt för våra invånare att engagera sig, komma till tals och påverka samhället.

Kontakta politiker

Har du idéer, frågor eller vill diskutera hur kommunen styrs? Här finns kontaktuppgifter till politikerna i Kungsbacka.