Politik och demokrati

På dessa sidor får du en inblick i kommunens politik. Det finns bland annat styrande dokument, information till dig som är förtroendevald men även information om hur du själv kan vara med och påverka.

Alla ingångar