För dig som är förtroendevald

Grattis till ditt uppdrag! Att vara förtroendevald är både roligt och utmanande.

Oavsett om du är ny i din roll eller om du har haft förtroendeuppdrag länge kan den här handledningen vara till hjälp för dig. Här finns svar på frågor kring ditt uppdrag, nämndens uppdrag och ansvarsområden eller vad du får ersättning och arvode för.

Utbildningar

Introduktionsutbildning för dig som förtroendevald

I Kungsbacka kommuns webbutbildning för förtroendevalda får du information om vilka förutsättningar, regler och övergripande processer som styr dina möjligheter att vara med och påverka i din roll som förtroendevald.

Syftet med utbildningen är att stärka dig i din roll som politiker och att alla ska få en gemensam bild av kommunens utmaningar och möjligheter.

Utbildningen är indelad i flera kapitel och eftersom den är digital kan du ta del av den när det passar dig som bäst och du kan dessutom se kapitlen igen när du vill.

Rekommenderat är att du tar del av utbildningen via en dator eller surfplatta av standardstorlek eller större för bästa upplevelse.

Här hittar du webbutbildningen Länk till annan webbplats.

Följande kapitel ingår i utbildningen:

Fakta om kommunen och organisationen

Generella fakta om Kungsbacka, befolkningsutveckling, samhällsplanering och om vår organisation.

Så styrs kommunen

I det här kapitlet får du veta mer om kommunens uppdrag och hur du som politiker är med och styr kommunen. Du får också en översikt om vision och målstyrning och hur kommunen granskas.

Juridik för förtroendevalda – Del 1

Introduktion av den lagstiftning som styr kommunernas verksamhet. Vad lagar är och varför de är viktiga. Hur vårt rättssystem är uppbyggt och om den allmänna kompetensen, det vill säga kommunens självstyre likt speciallagstiftning.

Juridik för förtroendevalda – Del 2

Om kommunen som myndighet och beslutsfattare och vilka krav som ställs på kommunen på grund av det.

Juridik för förtroendevalda – Del 3

Offentlighet, sekretess och dataskydd. Om offentlighetsprincipen och dess begränsningar, allmänna handlingar och öppenhet.

Nämndernas arbete och ärendeberedning

Inför, under och efter sammanträden, om jäv och hur det fungerar i kommunfullmäktige.

Arbetsgivarrollen

Om medarbetar- och ledarskap, arbetsmiljö, kompetensförsörjning, lön, samverkan mellan arbetsgivare och fackliga organisationer.

Ekonomi

Var pengarna kommer ifrån, ekonomistyrningsprinciper, budget, ekonomiskt ansvar, apriluppföljning, delårsrapport, bokslut och årsredovisning.

Hållbarhet

Om agenda 2030 och att hållbarhet genomsyrar allt vi gör som kommun. Om samarbeten kring hållbarhet, Kungsbackas hållbarhetsarbete och om hur allt hänger ihop.

Kungsbacka och omvärlden

Vikten av omvärldsanalys när världen förändras fortare än någonsin. Hur vi jobbar med omvärldsanalys i Kungsbacka och om 13 trender som påverkar utvecklingen i Sverige, Sveriges kommuner och regioner, Region Halland, Göteborgsregionen, EU, Eurocities.

Innovation

Om våra utmaningar både idag och i framtiden och hur vi måste göra för att möta dem på bästa sätt. Vi behöver tänka och göra nytt för att ha en chans att lyckas. Kapitlet omfattar vad innovation är, varför det är viktigt och vad din roll som förtroendevald är för att främja innovation.

Säkerhet och beredskap

Hur vi arbetar med säkerhet och beredskap i Kungsbacka kommun och våra uppgifter. Om krisberedskap och civilt försvar, totalförsvar och vilka risker vi behöver ha koll på.

Informationssäkerhet

Om informationssäkerhet och digitaliseringens möjligheter och risker. Att digitalisering inte längre bara är en IT fråga utan en bred utvecklingsfråga för att stärka hela samhällets förmåga. Om hur Kungsbacka kommun arbetar med informationssäkerhet för att på bästa sätt möta digitaliseringens möjligheter och risker.

Media

Mediernas uppgift och viktiga roll i en demokrati. Om nyhetsredaktionernas arbete, varför en nyhet blir en nyhet, vikten att vara tillgänglig för media samt lagar och konkreta tips.

Inköp

Hur kommunens inköpsprocess ser ut, upphandling och direktupphandling, begrepp, avtal och lagen om offentlig upphandling, LOU.

Näringsliv

Vad vet du om näringslivet i Kungsbacka? I det här kapitlet ska du få veta varför företagen är viktiga för kommunens tillväxt. Du kommer också få veta mer om hur näringslivet ser ut och vilka förutsättningar företagarna har för att starta, driva och utveckla sina företag i kommunen.

Kommunens digitala utbildning om näringslivet i Kungsbacka

Utbildningen Nyfiken på näringslivet – för ett bättre företagsklimat ska öka kunskapen om företagsklimatet i kommunen, varför det är viktigt att aktivt arbeta med att förbättra det och hur du som förtroendevald kan vara med och bidra till en förbättring.Du som deltar får dessutom fördjupa dig i förutsättningar för en god relation med näringslivet genom att fundera över hur kommunikationen med våra företagare ser ut.Utbildningen är indelad i sex kapitel och eftersom den är digital kan du ta del av den när det passar dig som bäst och dela upp den på flera tillfällen.Rekommenderat är att du tar del av utbildningen via en dator eller surfplatta av standardstorlek eller större för bästa upplevelse.

Innehåll i utbildningen:

 1. Vad betyder företagsklimatet för en kommun?
 2. Varför är arbetet med att förbättra företagsklimatet viktigt?
 3. Näringslivet i Kungsbacka
 4. Att utveckla kommunikationen med företagen
 5. Kungsbacka kommuns arbete för att underlätta för företagen
 6. Det fortsatta arbete med att förbättra företagsklimatet

För att kunna se filmerna i kapitel fyra så behövs ett särskilt lösenord och instruktioner finns för hur du ska gå tillväga för att få det.

Gå till utbildningen Länk till annan webbplats.

GDPR - för ansvariga

Utbildningen vänder sig till dig som är förtroendevald i en kommunal nämnd, styrelse eller direktion för till exempel ett kommunalt bolag, stiftelse eller förbund i Kungsbacka eller Varbergs kommun. Kommunerna har ett gemensamt dataskyddsombud.

Utbildningen berättar vad personuppgiftsansvaret innebär och vad lagen säger. Den ger dig också tips på vad du kan göra för att bidra till att anställdas och invånares personuppgifter är i trygga händer hos kommunen. Utbildningen är indelad i sex kapitel och du kan ta del av den när det passar dig som bäst och dela upp den på flera tillfällen. Rekommenderat är att du tar del av utbildningen via en dator eller surfplatta av standardstorlek eller större för bästa upplevelse.

GDPR för ansvariga - lär dig om dataskydd Länk till annan webbplats.

Teknik och system

Läsplatta som hjälpmedel i ditt uppdrag

För att du ska kunna läsa sammanträdeshandlingar och kommunicera genom e-post eller kommunikationsverktyget Teams får du låna en läsplatta av kommunen under den tid som du har ditt uppdrag i nämnd, kommunstyrelse eller kommunfullmäktige.

Om du är ledamot i kommunfullmäktige använder du även din läsplatta på sammanträdet då närvaron ska registreras, när du vill begära ordet eller då det sker omröstningar.

Utlämnande av läsplatta

När du har fått ditt uppdrag kommer du att bli kontaktad av en medarbetare på Kommunstyrelsens förvaltnings kansli. Ni bestämmer en lämplig tid då du tar emot din läsplatta.

När du får din läsplatta kommer du att få manualer för det verktyg som ska användas vid sammanträden. I manualerna framgår hur du tar del av kallelse och handlingar till nämndens sammanträden. Behöver du en genomgång av de verktyg du ska använda kan du boka tid med din nämndsekreterare.

I samband med att du får låna läsplattan får du även via e-post en länk till en ansvarsförbindelse att läsa och fylla i. På sidan du kommer till kan du läsa förutsättningar för utlämnande av läsplatta och vi vill att du fyller i stöldskyddsnumret som finns på baksidan av läsplattan. Tänk på att läsplattan bara är ett lån och att den ska lämnas tillbaka omgående efter att ditt uppdrag som förtroendevald är slut.

För att få hjälp att ställa in din läsplatta går du till telesupporten hos Service direkt. De ställer bland annat in Apple-ID, e-postkonto och Kungsbacka-appar som du behöver.

Återlämnande av läsplatta

När du avsäger dig ditt uppdrag eller slutar i samband med val ska läsplattan du har fått låna lämnas tillbaka. Kontakta Kommunstyrelsens förvaltnings kansli eller din nämndsekreterare för att boka tid för att lämna tillbaka läsplattan.

Innan du lämnar tillbaka läsplattan:

 • Kontrollera att alla tillbehör finns med vid återlämnandet av läsplattan.
 • Nollställ läsplattan. Om du inte vet hur du gör, kan du lämna ifrån dig lösenordet till ditt Apple-ID och pinkod till läsplattan, så görs nollställningen senare.
 • Kontrollera att läsplattan inte har några skador och att fodralet är med.

Bekräftelse på att du återlämnat läsplattan skickas via e-post.

Det är inte möjligt att lösa ut läsplattan i samband med att du avgår, främst av skälet att det kommer en ny förtroendevald som behöver den.

Vid byte av uppdrag

Om du som politiker avsäger dig ditt uppdrag i en nämnd, men behåller uppdraget i en annan nämnd, ska du behålla läsplattan.

Byta lösenord

Alla med inloggningsuppgifter behöver regelbundet byta sitt användarlösenord. Ett användarlösenord är giltigt i 180 dagar och måste sedan bytas mot ett nytt. Du får en påminnelse när det är dags och byter själv lösenordet via webbmailen eller i länken nedan.

Om du inte har bytt ditt lösenord inom de 180 dagarna kontakta Service direkt.

Du kan byta lösenord max en gång per dag.

Så konstruerar du ett bra lösenord

Lösenordet måste vara minst åtta tecken långt. Det får inte vara något av dina 24 tidigare använda lösenord för användarkontot. Använd minst tre av följande kriterier:

 • En stor bokstav
 • En liten bokstav
 • En siffra
 • Ett specialtecken
 • Använd inte ditt namn, användarnamn eller Å, Ä, Ö.

Support av läsplatta

Hos Service direkt telesupport kan du få hjälp med frågor som rör funktionerna i din läsplatta, Apple-ID och användning av läsplattan.

Du kan antingen ringa 0300-83 44 44, gå till Service direkt telesupport när de har drop in eller boka tid. Drop-in är måndag–fredag klockan 8–10. Tisdag, onsdag och torsdag även 13–16

Service direkt telesupport finns på Storgatan 41 utanför Stadshuset, mittemot resecentrum.

Om din läsplatta går sönder

Om din läsplatta går sönder, kontakta din nämndsekreterare eller kansliet på Kommunstyrelsens förvaltning så får du hjälp.

För frågor om hantering av läsplattan eller lösenordsbyte, kontakta:

Service Direkt, 0300-83 44 44

För övriga frågor, kontakta gärna kansliet på Kommunstyrelsens förvaltning.

Mejlsignatur

Är du politiker ska du skriva din signatur så här:

Hälsningar

Anna Andersson (partibeteckning)
Ordförande kommunstyrelsen
Kommunalråd
______________________
Kungsbacka kommun
Telefon: 0300-83 XX XX
Mobil: 072-XXX XX XX
Mail: anna.andersson@kungsbacka.se

Sammanträdesverktyget Ciceron Assistent

Ciceron Assistent använder du för att läsa möteshandlingar till sammanträden. Det används av alla nämnder förutom av byggnadsnämnden.

Ciceron Assistent är en webbaserad tjänst som visar möteshandlingarna direkt på skärmen. Du som användare kan även göra egna digitala anteckningar i handlingarna och skicka meddelanden till andra användare med kommentarer om innehållet i handlingarna.

Ciceron Assistent fungerar på alla datorer och läsplattor med anslutning till internet, vare sig de innehåller operativsystemen iOS, Android eller Windows Mobile.

Även den digitala justeringen sker genom Ciceron Assistent. Kommunikationen inför justeringen hanteras dock via din e-post.

Manual för Ciceron Assistent Pdf, 1.4 MB.

Hur loggar jag in?

Du får ett mejl när det finns en kallelse eller handlingar att läsa. Då går du in på Ciceron Assistent. Via adressen ciceronassistent.kungsbacka.se Länk till annan webbplats. eller det bokmärke som du har på din läsplatta.

Du loggar in med samma användarnamn och lösenord som ger dig tillträde till kommunens nätverk, Insidan och din e-post.

Närvaro- och voteringssystem

Vid fullmäktiges sammanträden används ett närvaro- och voteringssystem som heter Quickchannel. Quickchannel är en webbaserad tjänst som du kan använda på datorer och läsplattor med anslutning till internet, vare sig de innehåller operativsystemen iOS, Android eller Windows Mobile.

Observera att support endast går att få på Kungsbacka kommuns tillhandahållna enheter.

Informationen du behöver för att logga in får du inför varje sammanträde.

Den 1 mars 2021 hölls en utbildning i Kungsbacka kommunfullmäktige. Utbildningen finns inspelad så att du kan ta del av utbildningen även i efterhand.

Kungsbacka kommunfullmäktige utbildning voteringssystem 1 mars 2021 - YouTube Länk till annan webbplats.

Lagar och regler

Kommunallagen sätter ramarna för kommunens arbete

Regler och lagar för hur Kungsbacka kommun styrs finns i regeringsformen, kommunallagen samt ett antal specialförfattningar. Arbetsordningar och reglementen och andra interna styrdokument kompletterar lagstiftningen och redogör för hur vi i Kungsbacka kommun har valt att organisera oss och fördela ansvaret.

Kommunallagen är en ramlag som förenklat talar om vad kommunen får göra och hur det ska gå till när kommunen fattar beslut. I kommunallagen regleras indelning i kommuner och landsting, befogenheter, alltså vad kommunen får och inte får göra, valbarhet och rösträtt, beslutsfattande med mera. I speciallagstiftning som till exempel skollagen, plan- och bygglagen och socialtjänstlagen åläggs kommunen vissa uppgifter.

Alla de dokument som styr arbetet i kommunen finns samlade på

Styrande dokument

Offentlighet och sekretess

Offentlighetsprincipen är en grundläggande princip för Sveriges statsskick. Det är det samlingsbegrepp som vi brukar använda för de grundlagsstadgade rättigheter som ger allmänheten möjlighet till insyn i det offentliga och den kommer till uttryck genom:

 • Yttrandefriheten: Friheten att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor
 • Meddelarfriheten: Rätten att meddela och offentliggöra uppgifter i grundlagsskyddade medier
 • Förhandlingsoffentligheten: Allmänhetens och medias rätt att närvara vid domstolsförhandlingar och vid beslutande församlingars sammanträden, det vill säga riksdagens, regionfullmäktiges och kommunfullmäktiges sammanträden
 • Handlingsoffentligheten: Rätten för var och en att ta del av allmänna handlingar

Den del av offentlighetsprincipen som berör flest av kommunens anställda och förtroendevalda är handlingsoffentligheten, det vill säga rätten för var och en att ta del av myndigheters allmänna handlingar. Den innebär att allmänhet och media har möjlighet att läsa våra allmänna handlingar på plats hos oss, men också att de har möjlighet att få en kopia av handlingarna.

Vad betyder offentlighetsprincipen för dig som förtroendevald?

För dig som förtroendevald betyder offentlighetsprincipen att post, e-post eller andra handlingar som skickas till dig kan kommas att betraktas som allmänna handlingar och därmed ska registreras.

Om en handling skickas till dig i din egenskap som politisk företrädare för ett parti anses handlingen inte som inkommen och behöver inte registreras. Detta för att handlingarna uteslutande rör dig som förtroendevald och ditt uppdrag som företrädare för vissa åsikter, inte som företrädare för myndigheten.

Exempel på när det inte är en allmän handling:

 • När är ett meddelande skickas till ett kommunalråd från allmänheten eller från en partikamrat med en förfrågan om vad kommunalrådets parti anser i en viss fråga.
 • När allmänheten skickar ett meddelande till ett antal ledamöter i kommunfullmäktige för att försöka få dem att stoppa en planerad skattehöjning.

Om handlingen däremot avser handläggningen av ett ärende som du som förtroendevald eller förvaltningen ska handlägga är huvudregeln att handlingen betraktas som inkommen och därmed ska registreras. Du som förtroendevald företräder då den nämnd som är ansvarig för ärendet.

Ta kontakt med registrator på förvaltningen eller din nämndsekreterare om du behöver hjälp.

Jäv

Det uppstår jäv i hanteringen av ett ärende där ledamot, ersättare eller en tjänsteperson kan tänkas vara partiska. En ledamot i en nämnd eller arbetsutskott får inte delta i handläggningen av ett ärende om:

 1. saken angår honom eller henne själv eller hans eller hennes make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för den förtroendevalde själv eller någon närstående (sakägar-, släktskaps- och intressejäv).
 2. han eller hon eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång (ställföreträdarjäv).
 3. ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som han eller hon själv är knuten till (tillsynsjäv)
 4. han eller hon har fört talan som ombud eller mot ersättning biträtt någon i saken (ombuds- eller biträdesjäv).
 5. det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till hans opartiskhet i ärendet. (delikatessjäv)

Vid så kallade dubbla engagemang, om en förtroendevald är ledamot i olika nämnder är ledamot inte jävig bara för att den har varit med i handläggningen av ärendet i en annan nämnd. Vid dubbla engagemang i nämnd och i föreningsliv tillämpas jävsreglerna däremot fullt ut.

Vid dubbla engagemang och kommunala aktiebolag eller stiftelser gäller att bestämmelserna om ställföreträdarjäv och delikatessjäv inte tillämpas om kommunen äger minst hälften av aktierna i aktiebolaget eller utser minst hälften av styrelseledamöterna i stiftelsen.

Ekonomi

Arvode

Som förtroendevald har du rätt till ersättning för delar av ditt politiska uppdrag. Kommunfullmäktige har beslutat om ersättningsnivåer.

Ansökan om arvode och ersättningar

Fasta hel- och deltidsarvoden och dagarvoden samt reseersättningar i samband med protokollförda sammanträden, betalas ut utan att du behöver göra något särskilt. Om du begär andra ersättningar i samband med sammanträden ska du ansöka om det i e-tjänsten för ansökan om ersättning för förtroendevalda. Likaså om du begär ersättningar för andra aktiviteter som inte är protokollförda sammanträden.

 1. Logga in med personalkonto (du kan behöva ha ditt lösenord tillgänglig, samma som vid andra inloggningar på kommunens konton).
 2. Läs informationen och starta tjänsten
 3. Se så att dina personuppgifter stämmer och välj sedan vilken nämnd ansökan gäller.
 4. Tryck på val av ersättning och följ instruktionerna.
 5. Du kan ansöka om flera ersättningar för samma aktivitet i samma ansökan. Däremot måste du göra en ny ansökan för en ny aktivitet.
 6. När du är klar skickar du iväg din ansökan.

E-tjänst för ansöka om ersättning för förtroendevalda. Länk till annan webbplats.

Du får ett meddelande om att ansökan har skickats in och även när den är godkänd.

Arvodesutbetalningen

Du anmäler själv ditt konto till kontoregistret oavsett om du har konto på Swedbank eller någon annan svensk bank. Anmälan gör du med eller utan e-legitimation genom att:

 1. Gå in på swedbank.se Länk till annan webbplats.
 2. Skriv kontoanmälan i sökrutan längst upp till höger.
 3. Klicka på, länken Registrera ditt konto.
 4. Följ sedan instruktionerna på skärmen.
 5. Har du inte anmält ett konto skickas en kontantavi ut till dig.

Lönespecifikation

Som ett steg i kommunens digitaliseringsarbete använder kommunen ett digitalt system för arvodeshantering. Det innebär för dig att du får din lönespecifikation i Kungsbacka kommuns HR-portal.

För att läsa din lönespecifikation:

 1. Via dator, klistra in följande länk i din webbläsare: hrportalen.kungsbacka.se Länk till annan webbplats. Logga in med BankID. Går du in via mobiltelefon eller läsplatta klistrar du in: externhrportalen.kungsbacka.se/mobileP1. Logga in med BankID.

 2. Klicka på ”Lönespecifikation” i menyraden, så kommer den nästkommande lönespecifikationen upp. Vill du se en tidigare lönespecifikation klickar du på rullisten vid ”Utbetalningsdatum” och väljer den utbetalning du vill se.

Varje månad den 27:e betalas fasta arvoden ut. Andra arvoden och ersättningar betalas ut den 27:e i månaden efter sammanträdet eller aktiviteten. Infaller den 27:e på en helgdag betalas det ut dag innan helgdag. Några dagar innan utbetalningen kan du se din lönespecifikation i HR-portalen. Om du även har en anställning inom Kungsbacka kommun behöver logga in i HR-portalen med ditt vanliga lösenord.

Kontakta gärna

Har du frågor om arvode kontaktar du din nämndsekreterare.

All löneadministration hanteras av kommunens centrala löneenhet:
0300- 83 44 44
servicedirekt@kungsbacka.se

Partistöd

I kommunallagen finns de grundläggande bestämmelserna om kommunalt partistöd. Kungsbacka kommun har även antagit regler om kommunalt partistöd.

Regler för kommunalt partistöd Länk till annan webbplats.

Vid frågor kontakta kommunstyrelsens kansli.

Sammanträdet

Sammanträdestider, kallelse och sammanträdeshandlingar

Nämnderna, liksom kommunstyrelsen och kommunfullmäktige sammanträder i regel en gång i månaden utom i juli som är sammanträdesfri. Även veckan för höstlov, påsklov och sportlov är normalt sett sammanträdesfria.

Här hittar du sammanträdestider, protokoll och kallelser.

Kallelsen

Inför varje sammanträde kommer du att få en kallelse. Ordföranden i nämnden eller styrelsen ansvarar för kallelsen och för att de ärenden som nämnden ska handlägga är beredda.

Kallelsen du får inför nämnden är skriftlig och innehåller uppgifter om tid och plats för sammanträdet. I kommunens reglemente för kommunstyrelse och nämnder framgår det att kallelsen på ett lämpligt sätt ska sändas till varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet, senast fem dagar före sammanträdesdagen.

I regel får du då även tillgång till alla handlingar i de ärenden som ska behandlas, men om ett ärende är brådskande kan handlingarna bli tillgängliga vid eller i anslutning till sammanträdet. Med kallelsen kommer även vanligtvis en ärendelista. Ordföranden bestämmer och ansvarar för vilka ärenden som ska tas upp på ärendelistan och i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på ärendelistan ska bifogas kallelsen.

I kommunens beslutsprocess är allt material skriftligt. Detta för att du som förtroendevald i tid ska kunna sätta dig in i ett ärende, men också för att allmänheten ska kunna följa ett ärendes gång. Det är en del av den grundlagsskyddade rättighet som brukar kallas offentlighetsprincipen.

Utöver det, ska det också vara möjligt att i framtiden kunna ta del av beslut och underlag i ärenden som du och övriga förtroendevalda behandlar i dag.

Tjänsteskrivelsen

Inför sammanträdet får du ta del av en tjänstepersons bedömning och förslag till beslut i de ärenden som ska behandlas. Tjänstepersonen redogör för sina bedömningar och rekommendationer i en så kallad tjänsteskrivelse.

En tjänsteskrivelse innehåller ett förslag eller en begäran som syftar till att du och övriga ledamöter i nämnden ska fatta ett beslut, till exempel om att godkänna en åtgärd eller en verksamhet. Förslag till beslut i tjänsteskrivelsen svarar alltid på den ursprungliga frågan, det vill säga att om någon söker tillstånd för en verksamhet, ska förslaget till beslut vara antingen bifall eller avslag. Handläggaren kan inte föreslå att någon annan ska få tillstånd i samma tjänsteskrivelse.

Mottagaren av tjänsteskrivelsen är alltid den slutbehandlande instansen.

Utskick av sammanträdeshandlingar genom Ciceron Assistent

Kallelsen och övrigt underlag i de ärenden som ska behandlas får du tillgång till via kommunens läsverktyg för handlingar, Ciceron Assistent.

Kontakta alltid i första hand nämndens eller styrelsens sekreterare om du inte kommer åt handlingarna eller har något annat problem med din läsplatta.

Läs mer under fliken Ciceron Assistent.

Digital justering

I Kungsbacka kommun har vi en digital nämndadministration. Det betyder att justering av protokoll sker digitalt. Justeringen av sammanträdesprotokoll sker via Ciceron Assistent. Digital justering ska användas av samtliga nämnder i Kungsbacka kommun. Alla som har någon form av e-legitimation/bank-id kan genomföra en digital justering. Tänk på att om ditt Bank-id är knutet till din hemmadator är det där du behöver gå in och justera protokollet.

Såhär gör du för att justera digitalt via Ciceron Assistent Pdf, 419.4 kB.

Närvarorätt och tjänstgöring sammanträdet

Ordförande ansvarar för att samordna och leda nämndens arbete såväl i sammanträdesrummet som utanför. Till sin hjälp har ordförande en vice ordförande och i vissa fall även en andre vice ordförande. De utgör nämndens presidium.

Vice ordförande träder in och leder sammanträdet om ordföranden är frånvarande under hela, eller under delar av sammanträdet, eller om ordförande inte kan delta i handläggningen av ett ärende på grund av jäv.

Om varken ordföranden eller vice ordförandena kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde är det den till åldern äldste ledamoten som går in och utför ordförandens uppgifter

Offentliga och stängda sammanträden och deltagande på distans

Nämnderna får besluta att ett sammanträde ska vara offentligt. En nämnds sammanträde ska dock alltid hållas inom stängda dörrar i ärenden som avser myndighetsutövning, eller i vilka det förekommer uppgifter som hos nämnden omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Nämnderna får också, om det finns särskilda skäl för det, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Det finns särskilda regler för hur deltagande på distans går till och dem hittar du under fliken Sammanträden på distans.

Närvarorätt

Vid nämndens sammanträden närvarar, utöver du som förtroendevald och övriga ledamöter och ersättare, nämndens sekreterare och nämndens förvaltningschef. Föredragande tjänsteperson närvarar och deltar i överläggningar som berör dennes ärende.

Kommunalråden får närvara vid facknämndernas sammanträden. De får delta i överläggningarna, men inte i besluten och har heller inte rätt att få sin mening antecknad i protokollet. Närvarorätten gäller inte i ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild.

Personalföreträdare har rätt att närvara vid nämndens behandling av ärenden som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess anställda, dock inte förhandlingar med en arbetstagarorganisation, uppsägningar av kollektivavtal, arbetskonflikter, rättstvister mellan kommunen och en arbetstagarorganisation eller ärenden som avser beställning eller upphandling av varor eller tjänster.

Personalföreträdare har inte heller rätt att närvara vid sammanträden i kommunstyrelsen, valnämnden, överförmyndarnämnden samt vid revisorernas sammanträden. Personalföreträdare har rätt att delta i nämndens överläggningar, men inte i besluten.

Tjänstgöring

När du som ledamot som inte kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde ska du snarast anmäla detta till nämndens ordförande och sekreterare eller någon annan anställd vid nämndens kansli. Som ledamot ansvarar du själv för att den ersättare som ska tjänstgöra får kännedom om detta. Vilken ersättare som ska träda in i ditt ställe framgår av den inträdesordning som kommunfullmäktige fastställt.

En ersättare som har börjat tjänstgöra har rätt att fortsätta tjänstgöra, även om annan ersättare kommer som står högre upp i turordningen. Om detta medför att styrkebalansen mellan partierna påverkas får den ersättare som kommer under pågående sammanträde, och som står före i turordningen, träda in i stället för den ersättare som börjat tjänstgöra.

Växeltjänstgöring

En ledamot som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra när ärendet har handlagts. En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får inte tjänstgöra igen. Fortsatt tjänstgöring får dock ske om ersättarens inträde har medfört en majoritetsväxling i nämnden.

Vad händer sammanträdet?

På sammanträdet följer ordförande den dagordning som har skickats ut i förväg. Om det tillkommer extra ärenden, exempelvis om ordförande vill lägga till ett ärende eller en informationspunkt, så ska nämnden godkänna det.

Du som ledamot har rätt att väcka ärenden i nämnden genom att meddela din ordförande. Nämnden bestämmer därefter hur din fråga ska hanteras. Tänk på att du endast kan väcka ärenden inom nämndens ansvarsområde. Läs mer möjligheten att väcka ärenden under flikarna initiativrätt respektive motioner.

Dina möjligheter att påverka ett ärendes utgång

Om du är ledamot i nämnden eller tjänstgörande ersättare har du rätt att försöka påverka ett ärendes utgång. Det kallas att yrka. Ett yrkande är ett förslag till beslut och brukar delas upp i två grupper, formella yrkanden och materiella yrkanden.

En ersättare som inte tjänstgör har rätt att yttra sig, men får inte lägga yrkanden eller förslag och inte heller delta i beslut. En ersättare har dock rätt att få sin mening antecknad i protokollet.

Formella yrkanden

De formella yrkandena är ajournering, bordläggning, återremiss och i kommunfullmäktige även minoritetsåterremiss eller minoritetsbordläggning.

Om du yrkar på bordläggning innebär det att du föreslår att ett ärende som ska behandlas skjuts upp till nästa sammanträde. Ett beslut om bordläggning innebär att ärendet kommer vila och tas upp igen vid nästa sammanträde utan förändringar.

Om du yrkar på återremiss innebär det att du vill att ärendet skickas tillbaka till förvaltningen eller till en nämnd för vidare beredning. En återremiss måste alltid motiveras eller innehålla en förklaring av vad det är som saknas eller behöver förtydligas i beslutsunderlaget. Annars vet inte förvaltningen eller nämnden vad som ska åtgärdas.

Om du yrkar att du vill ha en paus i mötet, yrkar du på att mötet ska ajourneras. En ajournering kan vara lång eller kort och innebära att sammanträdet tillfälligt avbryts eller att en del av sammanträdet skjuts upp.

I kommunfullmäktige kan en minoritet, minst en tredjedel av ledamöterna kräva att ett ärende bordläggs eller återremitteras. Det kallas för minoritetsåterremiss och minoritetsbordläggning. Om ett ärende tidigare bordlagts eller återemitteras på begäran av en minoritet krävs enkel majoritet för att bordlägga eller återremittera ärendet när det behandlas nästa gång.

Materiella yrkanden eller sakyrkanden

Om du yrkar bifall till ett förslag så instämmer du i det förslaget. Bifallet kan vara till såväl förvaltningens förslag som till annan ledamots förslag.

Om du yrkar avslag till ett förslag innebär det att du inte stödjer ett visst förslag från förvaltningen eller annan ledamot. Med ett rakt avslag finns det inget annat förslag, men ofta finns det ett annat förslag som du stödjer i stället.

Ett tilläggsyrkande innebär att du vill göra ett tillägg till förvaltningens eller annan ledamots förslag.

Du kan också lägga fram ett helt nytt förslag eller ändra i förvaltningens förslag.

Olika yrkanden i samma ärende

Du kan ha ett huvudyrkande och ett alternativ-/andrahandsyrkande. I så fall ska huvudyrkandet vara ett formellt yrkande och alternativ-/andrahandsyrkandet ett materiellt yrkande. Två alternativa sakyrkanden bör i princip inte tillåtas. Det bör dock accepteras i de fall yrkandena inte tar ut varandra.

Beslut

När alla yrkanden är lämnade och överläggningarna är avslutade sammanfattar ordföranden yrkandena och frågar om nämnden är redo för beslut.

Nu ska ordföranden leda nämnden fram till ett beslut. Det sker genom att ordföranden frågar nämndens ledamöter om de stödjer ett visst förslag eller inte. Alla förslag till beslut som ordföranden lägger fram måste kunna besvaras med ja eller nej av nämnden.

Om det finns många förslag till beslut så brukar ordföranden först fråga nämnden om den ordning som hen planerar att pröva förslagen kan godkännas.

Ordföranden prövar sedan eller som det brukar uttryckas, ställer proposition på respektive yrkande vilket betyder att hen föreslår respektive yrkande som förslag till beslut.

Därefter prövar ordföranden förslagen och finner ordföranden genom acklamation (majoritetsbeslut) bifall till ett av yrkandena.

Så kan en beslutsgång gå till

Det finns tre förslag till beslut, förvaltningens förslag, ett yrkande från ledamot A och ett yrkande från ledamot B.

Ordförande frågar då om nämnden bifaller förvaltningens förslag. De ledamöter som står bakom förvaltningens förslag svarar då ja.

Ordförande frågar nu nämnden om den bifaller ledamot A:s förslag. De som är för ledamot A:s förslag svarar ja.

Slutligen frågar ordförande om nämnden bifaller ledamot B:s förslag. De som är för ledamot B:s förslag svarar nu ja.

Ordförande avslutar nu med att konstatera vilket förslag som nämnden ställer sig bakom. I det här exemplet var det förvaltningens förslag. Även om några ledamöter uppenbarligen var för andra förslag så har nämnden beslutat med acklamation, majoritetsbeslut såvida ingen ledamot begär omröstning.

Majoritetsbeslut:

Förvaltningens förslag
Ledamot A:s yrkande
Ledamot B:s yrkande
= Förvaltningens förslag

Avstå från att delta i ett beslut

Som ledamot har du rätt att avstå från att delta i ett beslut, du behöver då anmäla detta till ordföranden innan beslut i ärendet är fattat.

Rör ärendet myndighetsutövning mot enskild är du alltid skyldig att delta i beslutet. Undantagen är endast den ledamot som är jävig.

Som ordförande är du alltid skyldig att delta i beslutet om det krävs för att ärendet ska kunna avgöras, det vill säga om ordförandens utslagsröst krävs för något av förslagen ska få majoritet. Undantagen är, liksom i fallet med ledamöter, den ordförande som är jävig.

Votering/omröstning

Om du anser att det förslag som ordförande finner är nämndens beslut inte är det förslag som ska bifallas kan du som ledamot begära votering. Det innebär att du vill att nämnden röstar om vilket förslag som ska bli nämndens beslut. Begäran om votering ska göras innan ordförande, med ett klubbslag, fastställer nämndens beslut.

Som ledamot har du rätt att avstå från att delta i en omröstning, ordföranden är alltid skyldig att delta när det behövs för att ärendet ska kunna avgöras, alltså om det annars blir lika röstetal.

Rör ärendet myndighetsutövning mot enskild är du som ledamot skyldig att delta i omröstningen. Även vid en omröstning ska beslutsförslagen läggas fram så att du som ledamot kan rösta ja eller nej. Ordförande ska alltid tydliggöra vilket förslag som innebär ja-röst respektive nej-röst. Eftersom det innebär att bara två förslag kan ställas mot varande i en omröstning behövs flera omröstningar i det fall det finns fler än två förslag till beslut.

Finns det fler än två förslag till beslut bestämmer ordföranden vilket förslag som är huvudförslag. Huvudförslaget är vanligtvis det förslag som ordföranden stödjer. För att det ska vara möjligt att rösta ja eller nej till ett förslag behöver nämnden genomföra två omröstningar. En om vilket av de två förslagen som ska ställas mot huvudförslaget och en där det avgörs vilket förslag som nämnden beslutar att gå vidare med.

Exempel på omröstning

I detta exempel är förvaltningens förslag huvudförslag. Ordföranden har redan konstaterat att nämnden beslutade enligt det förslaget, men eftersom en ledamot var oenig om utgången prövas förslagen nu genom att ledamöterna i tur och ordning röstar på det förslag som de förordar.

Ordförande ställer nu först ledamot A:s förslag mot ledamot B:s för att nämnden ska få rösta om vilket förslag som ska ställas mot förvaltningens förslag i huvudomröstningen.

Ledamot A:s förslag får flest röster:

Ledamot A:s yrkanden
Ledamot B:s yrkanden
= Ledamot A:s yrkanden

I exemplet ovanför får Ledamot A:s förslag flest röster och ska ställas mot förvaltningens förslag i huvudomröstningen.

I huvudomröstningen får förvaltningens förslag flest röster:

Förvaltningens förslag
Ledamot A:s yrkande
= Förvaltningens förslag

Reservation

Om du har deltagit i ett beslut, och beslutet inte är det som du hoppats på, oavsett om du yrkat på något annat eller inte, kan du reservera dig mot beslutet. Reservationen kan vara muntlig eller skriftlig och ska anmälas innan sammanträdet avslutas.

Vanligast är att en ledamot reserverar sig till förmån för eget yrkande. En skriftlig reservation ska lämnas till sekreteraren senast vid tidpunkten för justering.

En reservation innebär att ledamoten tar avstånd från det beslut som är fattat.

Protokollsanteckning

Du kan oavsett om du är ledamot eller ersättare be om att få med en anteckning i protokollet om du vill få din åsikt i ett beslut antecknad till protokollet utan att ta avstånd från beslutet.

Du har däremot ingen rätt att lämna en protokollsanteckning utan det ska godkännas av ordföranden eller på begäran av nämnden. Protokollsanteckningar bör inlämnas skriftligen.

Sekreteraren skriver protokoll

Vid varje sammanträde skriver sekreteraren, på uppdrag av ordförande, ett protokoll. Vilka uppgifter som finns i protokollet styrs av kommunallagen samt av Kungsbacka kommuns regler för kallelser och protokoll.

Justering av protokoll

När protokollet är färdigt ska det godkännas, justeras av ordföranden och en ledamot. Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska då redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot.

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Motsvarande gäller vid omedelbar justering.

Nämnden ska i sina protokoll låta anteckna förvaltningschefens mening i frågor av väsentlig ekonomisk betydelse. Förvaltningschefen är skyldig att ge sin mening till känna i fråga om förslag som inte är uttryckligen finansierade, vilket ska antecknas i nämndens protokoll.

Tillkännagivande av protokollets justering

När protokollet justerats ska de tillkännages på kommunens officiella anslagstavla. Kungsbacka kommuns anslagstavla

Sammanträden distans

Möjligheten att delta på distans vid sammanträden är ett komplement till det fysiska mötet. Sammanträden på distans är endast möjligt när särskilda skäl föreligger. Det är kommunstyrelsen som avgör när särskilda skäl råder.
Just nu är det inte möjligt att delta på sammanträde på distans eftersom kommunstyrelsen inte bedömt att det finns särskilda skäl för det.

Läs mer i Regler och förutsättningar för sammanträden på distans när särskilda skäl föreligger Pdf, 192.9 kB. om vad som gäller i Kungsbacka för ett sammanträde som genomförs med deltagare på plats fysiskt och på distans.

De särskilt framtagna bestämmelserna reglerar inte kommunfullmäktiges sammanträde.

Initiativrätt

Som ledamot i en nämnd har du rätt att väcka ärenden i nämnden, så kallad initiativrätt. Meddela din ordförande att du har ett ärende att väcka. En ersättare får endast väcka ärenden när ersättaren tjänstgör vid nämndens sammanträde.

Ett initiativ, som skickas in innan ett sammanträde, ska vara skriftligt.

Ämnen av olika slag ska inte tas upp i ett och samma initiativ och ett initiativ får endast behandla ämnen som ligger inom nämndens verksamhetsområde.

Ett initiativ bör skickas till nämndens sekreterare, via e-post och skickas ut till alla nämndens ledamöter och ersättare så snart det har kommit in.

Du kan även väcka initiativ muntligen på ett sammanträde. Om du planerar att väcka ett ärende på sammanträdet, bör du göra detta vid sammanträdets början eftersom nämnden då godkänner eventuella ändringar av dagordningen.

Nämnden ska vid behandlingen av ett initiativ, vid sammanträdet där det väcks, antingen:
 • avgöra ärendet direkt genom att bifalla, avslå eller anse initiativet besvarat
 • remittera initiativet till förvaltningen eller annat organ för beredning, eller
 • bordlägga initiativet till nästkommande sammanträde.

Om nämnden bifaller ett initiativ, kan nämnden även besluta att ärendet ska utredas ytterligare. Om det som initiativet föreslår redan har genomförts, är på gång att genomföras eller på annat sätt är under arbete, ska initiativet anses besvarat med hänvisning till det.

Initiativ får väckas även i utskott, men utskottet tar inte ställning till initiativet utan överlämnar det till nämnden för behandling.

Behandling av motioner

Som ledamot eller tjänstgörande ersättare i kommunfullmäktige kan du lämna in en motion i en fråga. Genom att väcka en motion startar du ett ärende kring en fråga som du vill att kommunen ska fatta ett visst beslut i.

En motion väcks genom att du lämnar den till fullmäktiges sekreterare eller till kommunledningskontoret. Motionen ska lämnas in skriftligt och vara egenhändigt undertecknad av den eller de ledamöter eller tjänstgörande ersättare som står bakom motionen.

Ett ärende om en motion både startar och slutar i kommunfullmäktige. När du lämnat in din motion anmäls den vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde, det vill säga. den sätts upp på dagordningen. Kommunfullmäktige skickar i sin tur motionen vidare till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar om vilken eller vilka nämnder, alternativt vilka andra instanser, som ska få yttra sig över förslagen i motionen. Vilka dessa nämnder är beror på vad frågan handlar om. Om motionen berör en fråga som ligger inom kommunstyrelsens ansvarsområde, behöver den inte remitteras till någon annan nämnd, utan en handläggare på kommunstyrelsens förvaltning bereder motionen och skriver fram ett förslag till beslut.

Förslag till beslut formuleras med följande standard:

 • Kommunfullmäktige bifaller motionen med hänvisning till…
 • Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till…
 • Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad med hänvisning till…

Standarden följs oavsett om beslutet skrivs fram till en nämnd eller till kommunfullmäktige.

Precis som i alla ärenden bereder kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsen motionen innan den slutligen når kommunfullmäktige.

Regler för behandling och handläggning av motioner. Pdf, 264.1 kB.

Underlag till kommunbudget

Nämnderna lämnar in underlag till Kommunbudget 2024. Nämndernas förslag och plan bereds av Budgetberedningen som utgörs av Kommunstyrelsens arbetsutskott.

Kommunens budget beslutas vidare i Kommunstyrelsen och i Kommunfullmäktige. Budgeten gäller för det kommande året och planen för de därpå följande två åren. Förvaltningarnas, nämndernas och kommunens samlade uppföljning och analys ligger tillsammans med visionen och omvärldsanalysen till grund för budgeten och planen.

Budgeten innehåller bland annat kommunfullmäktiges kommunövergripande mål med tillhörande fokusområden och direktiv, riktlinjer för god ekonomisk hushållning, befolkningsprognos, resultat- och finansieringsbudget, ekonomiska ramar för nämnderna, investeringsplan, taxor och avgifter och skattesats.

Underlag till kommunbudgeten 2025 i Ciceron Länk till annan webbplats.

Nämndernas lokalbehov 2025–2029

Nämndernas investeringsplaner för 2025–2034

Nämndernas underlag till Kommunbudget

Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden kommunbudget 2025 beslut Länk till annan webbplats.
Byggnadsnämnden kommunbudget 2025 underlag Länk till annan webbplats.
Byggnadsnämnden kommunbudget 2025 tjänsteskrivelse Länk till annan webbplats.

Förskola & Grundskola


Förskola & Grundskola kommunbudget 2025 beslut Länk till annan webbplats.
Förskola & Grundskola kommunbudget 2025 underlag Länk till annan webbplats.
Förskola & Grundskola kommunbudget 2025 tjänsteskrivelse Länk till annan webbplats.

Gymnasium & Arbetsmarknad


Gymnasium & Arbetsmarknad kommunbudget 2025 beslut Länk till annan webbplats.
Gymnasium & Arbetsmarknad kommunbudget 2025 underlag Länk till annan webbplats.
Gymnasium & Arbetsmarknad kommunbudget 2025 tjänsteskrivelse Länk till annan webbplats.

Individ & Familjeomsorg


Individ & Familjeomsorg kommunbudget 2025 beslut Länk till annan webbplats.
Individ & Familjeomsorg kommunbudget 2025 underlag Länk till annan webbplats.
Individ & Familjeomsorg kommunbudget 2025 tjänsteskrivelse Länk till annan webbplats.

Kommunstyrelsen


Kommunstyrelsen kommunbudget 2025 beslut Länk till annan webbplats.
Kommunstyrelsen kommunbudget 2025 underlag Länk till annan webbplats.
Kommunstyrelsen kommunbudget 2025 tjänsteskrivelse Länk till annan webbplats.

Kultur & Fritid


Kultur & Fritid kommunbudget 2025 beslut Länk till annan webbplats.
Kultur & Fritid kommunbudget 2025 underlag Länk till annan webbplats.
Kultur & Fritid kommunbudget 2025 tjänsteskrivelse Länk till annan webbplats.

Service


Service kommunbudget 2025 beslut Länk till annan webbplats.
Service kommunbudget 2025 underlag Länk till annan webbplats.
Service kommunbudget 2025 tjänsteskrivelse Länk till annan webbplats.

Teknik

Teknik kommunbudget 2025 beslut Länk till annan webbplats.
Teknik kommunbudget 2025 underlag Länk till annan webbplats.
Teknik kommunbudget 2025 tjänsteskrivelse Länk till annan webbplats.

Vård & Omsorg

Vård & Omsorg kommunbudget 2025 beslut Länk till annan webbplats.
Vård & Omsorg kommunbudget 2025 underlag Länk till annan webbplats.
Vård & Omsorg kommunbudget 2025 tjänsteskrivelse Länk till annan webbplats.

Valnämnden


Valnämnden kommunbudget 2025 beslut Länk till annan webbplats.

Beslut kommunbudget 2025, plan 2026-2027

Politikerna behandlar budgeten i följande forum: 

 • Kommunstyrelsens arbetsutskott: 14 maj
 • Kommunstyrelsen: 28 maj
 • Kommunfullmäktige: 13 juni

Övrigt

Styrande dokument, arbetsordning, reglementen

Det finns ett antal styrande dokument, däribland reglementen, som bestämmer vad en viss nämnd ska göra och ansvarar för. Alla förtroendevalda ska känna till sin nämnd eller styrelses reglemente samt det kommungemsamma reglementet. Kommunfullmäktige har en antagen arbetsordning.

Du hittar alla dokumenten samlade under styrande dokument.

Personuppgiftsbehandling

Uppgifter om dig och de kommunala uppdrag du har i egenskap av förtroendevald samlas i ett databaserat förtroendemannaregister. Uppgifterna i registret används för att hålla en aktuell förteckning över förtroendevalda i kommunen och för att kunna göra korrekta utskick av handlingar inför sammanträden, hantera arvode, gratifikationer och minnesgåvor.

Uppgifterna som finns i registret är namn, partitillhörighet, personnummer, bostadsadress, e-postadress enligt "fornamn.efternamn@kungsbacka.se", privat e-postadress, telefonnummer, foto samt politiska uppdrag och period för dem. Uppgifterna har samlats in från dig själv eller din gruppledare för ditt parti. Uppgifterna behandlas av tjänstepersoner inom Kungsbacka kommun som har behörighet till uppgifterna samt av leverantör till registret.

Varför behövs uppgifterna?

Uppgift om personnummer behandlas för vikten av säker identifiering, så att vi är säkra på att det är rätt person som vi behandlar. Uppgift om bostadsadress är nödvändigt för oss att hantera för att du ska kunna ta emot arvode.

Dessa personuppgifter är nödvändiga för oss att behandla för att du ska kunna utföra ditt uppdrag som förtroendevald i Kungsbacka kommun. Namn, partitillhörighet, politiska uppdrag och period för dem samt e-postadress som ges till dig som förtroendevald enligt "fornamn.efternamn@kungsbacka.se" publiceras på Kungsbacka kommuns hemsida. Dessa personuppgifter bedöms som nödvändiga för att fullgöra en arbetsuppgift av allmänt intresse.

Ditt samtycke till behandling behövs

Syftet med övriga personuppgifter som behandlas är att vi och allmänheten ska kunna komma i kontakt med dig i egenskap av förtroendevald. För att behandla dessa uppgifter om dig behöver vi ditt samtycke till behandlingen.

Vi ber dig därför att ange om, och vilka, uppgifter som kan registreras i vårt förtroendemannaregister samt publiceras på Kungsbacka kommuns hemsida. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till behandlingen. Du har rätt att få tillgång till personuppgifterna vi behandlar om dig. Du har också rätt att anmäla klagomål på behandlingen av personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter. Om du vill återkalla ditt samtycke till behandlingen eller har andra frågor om behandlingen av personuppgifter så är du välkommen att kontakta kommunstyrelsens dataskyddskontakt.

Samtycke till behandling av personuppgifter. Länk till annan webbplats.

Invånardialog

Kungsbacka kommuns vision säger att i Kungsbacka skapar vi det goda livet tillsammans, är delaktiga i samhällets utveckling och får spännande saker att hända. Som politiker arbetar du aktivt med att lyssna och ta till dig åsikter för att kunna fatta kloka beslut. Det är en del av kommunens arbete med invånardialoger.

Här hittar du information om invånardialoger

Regler för minnesgåva till förtroendevalda inom Kungsbacka kommun

Den som är kommunalt förtroendevald, som har mer betydande kommunala förtroendeuppdrag, får en minnesgåva efter 25 års verksamhet i följd.

Till mera betydande kommunala förtroendeuppdrag räknas uppdrag som ledamot i någon av nämnderna för verksamhet, kommunfullmäktige, kommunstyrelse, kommunrevision, valnämnd och överförmyndarnämnd samt uppdrag som ledamot utsedd av kommunfullmäktige i stiftelsen Tjolöholm eller Eksta Bostads AB.

Gåvans värde uppgår till maximalt 6300 kronor inklusive mervärdesskatt.

Ledamot i kommunfullmäktige tilldelas särskild gåva efter 15 år som ledamot i följd.

Vid frågor kontakta Kommunstyrelsens förvaltnings kansli.

Det finns särskilda Regler för minnesgåva framtagna. Pdf, 461.6 kB.

Mandatfördelning

Politikerna i Kungsbackas kommunfullmäktige representerar de nio partier som kommuninvånarna röstade fram i valet 2022. De borgerliga partierna har flest platser i kommunfullmäktige och makten i kommunen.

Det finns totalt 61 platser i kommunfullmäktige.

Mandatfördelningen i fullmäktige hittar du här

Kommunpolitisk ordlista

Det finns många ord och begrepp i det politiska språket. En del förekommer ofta, andra mer sällan. Till hjälp och stöd för att lättare förstå protokoll och handlingar finns denna ordlista.

Här hittar du den kommunpolitiska ordlistan