Anslagstavla för tillkännagivanden och kungörelser

Protokoll publiceras från Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen och nämnder på kommunens officiella anslagstavla.

När vi publicerar protokoll kallas det också att protokollet tillkännages. Vi publicerar protokollet senast två dagar efter att det blivit granskat och godkänt. Tillkännagivanden sitter på kommunens anslagstavla i tre veckor.

Vi publicerar också kungörelser och annan viktig information som med stöd av lag eller författning ska meddelas på anslagstavlan. En kungörelse är ett offentligt meddelande. Vi publicerar kungörelser på anslagstavlan för att informera alla som är berörda av ett ärende, och för att göra det möjligt att framföra synpunkter. Under de tre veckor som anslaget är publicerat har du möjlighet att överklaga beslutet.

Endast aktuella anslag och kungörelser är publicerade på anslagstavlan, i anslaget står det datum som anslaget kommer plockas ner. Det innebär att alla nämnder inte alltid är representerade.

För dig som inte har tillgång till den digitala anslagstavlan

Du som inte kan läsa på den digitala anslagstavlan kan få hjälp genom att kontakta Kungsbacka direkt. I stadshusets reception finns även en dator där du kan se anslagen.

Ordförklaring: tillkännage och justera

Tillkännage innebär att ett beslut, protokoll eller en kungörelse publiceras på kommunens anslagstavla. Anslaget publiceras där när det är justerat, det betyder att det är granskat och godkänt.