person skriver på dator

Mitt Arkiv är ett digitalt arkiv även kallat E-arkiv, där invånare själva kan söka fram och läsa sina personliga handlingar. En tjänst som tack vare digitalisering förenklar och demokratiserar.

I Mitt Arkiv kan invånarna söka fram och läsa handlingar som rör dem själva och som blivit arkiverade i Kungsbacka kommuns e-arkiv. Du som anställd inom kommunen kan enkelt se dina anställningsavtal, ansökningshandlingar och uppsägningar från Kungsbacka kommun.

Kommunarkivet har ett digitalt slutarkiv (e-arkiv) dit kommunens myndigheter levererar digital information som ska bevaras för alltid. Du kan söka fram och ta del av information på webben.

Vilka handlingar finns i Mitt Arkiv?

I Mitt Arkiv finns handlingar som rör dig och som blivit arkiverade i Kungsbacka kommuns e-arkiv. De handlingar som publiceras i Mitt Arkiv är följande:

  • Slutbetyg Aranäsgymnasiet: Betygsår 1985 till 1998
  • Elof Lindälvs gymnasium: Betygsår 1987 till 1998

Om du inte hittar ditt skolbetyg i Mitt Arkiv, besök hitta information i diariet och arkivet | Kungsbacka kommun Länk till annan webbplats.

Personlig inloggning

Invånaren loggar enkelt in i Mitt Arkiv med sin e-legitimation och kan endast söka fram sina egna handlingar.