Press- och informationsmaterial

Alla ingångar

  • Vårt platsvarumärke

    Kungsbackas identitet är alla de tankar, känslor och associationer som platsen förknippas med.

  • Grafisk profil

    Kungsbacka kommun med alla verksamheter är ett gemensamt varumärke.

  • Press och media

    Här finns samlad information som i första hand riktar sig till dig som arbetar inom media.