Gör en felanmälan

Du kan kontakta oss om du behöver göra en felanmälan om exempelvis en vattenläcka, avlopp, gator, vägar, nedskräpning eller gatubelysning.

Aktuella driftmeddelanden

Gör en felanmälan

För att göra en felanmälan använder du enkelt vår e-tjänst. Då skickas ärendet snabbt till rätt avdelning som kan börja se över och åtgärda felet. Är det en akut felanmälan vill vi istället att du ringer till oss.

Akut felanmälan under kontorstid

På vardagar ringer du till vårt kundcenter Kungsbacka direkt för att göra din felanmälan: 0300-83 40 00.

Öppettider

Måndag 8–18
Tisdag–torsdag 8–17
Fredag 8–15

Akut felanmälan på kvällar och helger

Övrig tid ringer du till vår jourtelefon 0300-708 80.

Samma telefonnummer gäller även om du vill göra en felanmälan på någon av kommunens fastigheter, och återvinningsstationer vid exempelvis ett akut fel eller vid skadegörelse.

Akut felanmälan på idrotts- och fritidsanläggningar, motionsspår och badplatser

För att göra en akut felanmälan som rör en idrotts- och fritidsanläggning, motionsspår eller badplats, ring 0300-83 47 09. Du kan ringa detta nummer på vardagar klockan 7-21.30, och helgdagar klockan 7-15.30.

Jour för slamsugning

Om du skulle behöva akut hjälp med slamsugning eller tömning av fettavskiljare efter ordinarie arbetstid, det vill säga på vardagar efter klockan 16 eller på en helgdag, ring Ragn-Sells jourtelefon 0709-29 98 40.

Felanmälan el och värme

Om du har problem med din el eller värme kan du ringa till:

Räddningstjänst

Vid nödsituation ring 112.

I icke brådskande fall 031-335 26 00.

Sjö- och flygräddning

Vid nödsituation ring 112.

Om det inte är brådskande ringer du 010-492 77 00.

Vattenläckor

Om en vattenläcka berör fler än 25 hushåll publicerar vi information om det här på webbplatsen. Det görs så fort som möjligt, men senast tre timmar efter att läckan har blivit anmäld. Du kan anmäla dig för att få sms om vattenläckan berör dig.

SMS-utskick från kommunen