Artikeln publicerades 1 juni 2024

Fyra badplatser är klassade med dålig badvattenkvalitet

Badvattnet klassificeras utifrån en sammanvägning av de fyra föregående badsäsongernas provresultat och därför avråder vi från bad under hela säsongen.

Badplatserna som fått en sämre klassning är:

  • Lerkil
  • Sörvik (Vita Sand)
  • Rågelund
  • Tjolöholm

På dessa platser sitter en skylt om avrådan från bad uppe under hela säsongen.

Kan man bada ändå?

Klassificeringen är en historisk bedömning bakåt av badvattenkvaliteten och en indikation om hur badvattnets kvalitet kan se ut framåt. Även om det är sämre klassning är det inte förbjudet att bada, men sämre klassning innebär att det kan finnas bakterier i vattnet.

Vi kommer provta badplatserna vid flera tillfällen under sommaren, och provresultaten kan trots avrådan visa på tjänligt vatten. Tjänligt vatten betyder att halten av bakterierna är låg nog för att inte innebära en hälsorisk.

Resultat från senaste provtagningen:

Senast uppdaterad: 1 juli 2024

Resultatet från senaste provtagningen som beskriver om badvattnet är tjänligt eller otjänligt på respektive badplats.

Lerkil

Tjänligt

Sörvik (Vita sand)

Tjänligt, med anmärkning

Rågelund

Tjänligt, med anmärkning

Tjolöholm

Tjänligt