Trafik, resor och utemiljö

Alla ingångar

 • Trafik och gator

  Här kan du läsa mer om kommunens gator och vägar, trafikstörningar och hur du felanmäler en skada på gatan.  

 • Parkering

  Här hittar du information om parkeringsplatser som kommunen ansvarar för.

 • Färdtjänst

  Färdtjänst finns till för dig som har svårt att resa på egen hand.

 • Torg och allmänna platser

  Läs mer om våra gemensamma utrymmen och hur du ska göra om du vill använda en offentlig plats.

 • Kollektivtrafik

  I Kungsbacka kommun kan du resa med pendeltåg, regiontåg, regionbussar och stadsbussar.

 • Städning och snöröjning

  Genom att ta hand om våra offentliga miljöer bidrar vi till en trivsam miljö och god framkomlighet.

 • Blommor och planteringar

  Vi sköter alla planteringar, rabatter och rondeller runt om i staden. Vi sköter också om många av träden i Kungsbacka. Varje vinte ...

 • Förändring av skötselytor

  Under 2023 har vi förändrat skötseln av våra planteringar och gräsytor. Vi klipper inte längre alla gräsytor lika ofta, och vi kom ...

Nyheter