Trafik, resor och utemiljö

Alla ingångar

 • Trafik och gator

  Här kan du läsa mer om kommunens gator och vägar, trafikstörningar och hur du felanmäler en skada på gatan.  

 • Parkering

  Här hittar du information om parkeringsplatser som kommunen ansvarar för.

 • Färdtjänst

  Färdtjänst finns till för dig som har svårt att resa på egen hand.

 • Torg och allmänna platser

  Läs mer om våra gemensamma utrymmen och hur du ska göra om du vill använda en offentlig plats.

 • Kollektivtrafik

  I Kungsbacka kommun kan du resa med pendeltåg, regiontåg, regionbussar och stadsbussar.

 • Städning och snöröjning

  Genom att ta hand om våra offentliga miljöer bidrar vi till en trivsam miljö och god framkomlighet.

 • Blommor och planteringar

  Varje år planterar vi tusentals vår-, sommar- och höstblommor runt om i staden. Och varje vinter sätter vi upp julgranarna på Kung ...

Nyheter