Artikeln publicerades 13 februari 2024

Nya parkeringsavgifter 2024

Från 8 april 2024 gäller nya avgifter för parkering i Kungsbacka, efter beslut i kommunfullmäktige 6 februari 2024. Ändringen gäller timtaxa, boendekort, nyttokort och felparkeringsavgifter.

Förändringen innebär att avgifterna höjs med två kronor per timme på merparten av parkeringarna. Avgiften för boendeparkeringarna blir varierad, det vill säga att de områden som ligger mer centrumnära blir dyrare.

Dygnsbiljetter avskaffas på parkeringsplatser inom Kungsbacka stad. Även månadsbiljetter tas bort.

Taxor

 • Taxa A för parkering 7 kronor per timme.
 • Taxa B för parkering 6 kronor per timme.
 • Taxa C för parkering 5 kronor per timme.
 • Taxa D för parkering 3 kronor per timme.
 • Taxa E för parkering 8 kronor per timme.

Boendeparkering och nyttokort

 • 300 kronor per månad för områdena: Björkris, Tingberget, Kolla och Hammerö/Hålabäck.
 • 350 kronor per månad för områdena: Signeskulle, Centrum, Västra Villastaden och Östra Villastaden.

Jämfört med timkostnad innebär boendekort en subventionering av kostnaden på 68 procent för boende i områden med 300 kr i månadsavgift respektive en subventionering på 63 procent för boende i områden med 350 kronor i månadsavgift. Utöver lägre kostnad får de med boendekort också parkera i två veckor på platser som är skyltade med långtid.

Nyttokort 3 000 kronor per år, eller 375 kronor per månad.

Avgifter för felparkering

 • Överskriden tid, ej betalt 300 kronor.
 • Förbud att parkera 450 kronor.
 • Förbud att stanna 800 kronor.
 • Parkering för rörelsehindrad 800 kronor.