Tillgänglighets­redogörelse

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här sidan beskriver hur kungsbacka.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Kungsbacka kommun har åtagit sig att göra kungsbacka.se tillgänglig enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Status

Vi är medvetna om att några funktioner av webbplatsen Kungsbacka.se inte är helt tillgängliga, men vi arbetar aktivt på att åtgärda dem. Vi beskriver det närmre under rubriken Innehåll som inte är tillgängligt.

Innehåll som inte är tillgängligt

Dokument

Vissa PDF-filer som finns publicerade på webbplatsen är inte tillgänglighetsanpassade för att bli upplästa korrekt med skärmläsare. Vi jobbar löpande med att göra dokument tillgängliga och byta ut de som inte uppfyller kraven på webbplatsen.

Vatten- och avloppskalkylator

För att beräkna avgiften att koppla på en fastighet till kommunalt vatten och avlopp finns en kalkylator. Om inte alla obligatoriska fält är ifyllda i kalkylatorn meddelas det inte alltid tydligt för användaren var felet finns och det står inte heller på ett tydligt sätt hur felet kan rättas till. Behöver du hjälp att använda funktionen är du välkommen att kontakta Kungsbacka direkt.

Skattekollen

På sidan om ekonomi och budget finns en kalkylator som räknar ut hur vi fördelar dina skattepengar. Funktionen är inte fullt tillgänglighetsanpassad, men vi jobbar på att åtgärda det. Behöver du hjälp att använda funktionen är du välkommen att kontakta Kungsbacka direkt.

Grafiska element

På några få sidor använder vi en funktion för att visuellt markera citat av ett stycke i texten. Blockcitaten använder automatiskt citattecken, vilket gör att uppläsningsverktyg inte alltid uppfattar att det är ett citat.

På andra sidor använder vi en funktion som vi kallar för ”steg-för-steg”. Den illustrerar i vilka olika steg någonting sker, och ibland i vilket av stegen ett projekt just då befinner sig. Uppläsningsverktyg uppfattar inte alltid detta element eftersom det främst är tänkt att agera som ett visuellt komplement, och samma information finns skrivet i innehållet på sidan.

Rubriknivåer på evenemang

Evenemang blir inlästa på kungsbacka.se genom ett externt verktyg. På grund av hur detta verktyget är uppbyggt blir det fel i strukturen på rubriknivåer på sidor som visar våra evenemang. Vi har för avsikt att byta ut evenemangsfunktionen under 2024 till ett annat verktyg.

Kartbilder

På aktuella projekt visar vi ibland kartbilder. Bilderna föreställer en karta med markeringar av fastigheter som är berörda av projektet. Bilderna har en alternativ text och en bildtext som fungerar som en syntolkning av bilden, men kan i övrigt vara svåra att ta till sig om man använder skärmläsare.

Podcast

Vi har skapat en podd för att testa om det är ett bra och inspirerande sätt för oss att dela med oss av våra innovationsprojekt i Kungsbacka. Under testperioden finns det ingen transkribering till podden. Önskar du ta del av innehållet på annat sätt är du välkommen att kontakta oss så berättar vi mer.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning av webbplatsen Kungsbacka.se i mars 2022. Och i april 2022 granskade en extern partner kungsbacka.se. Vi följer regelbundet upp resultatet och utför nya tester.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från kungsbacka.se i något annat format är du välkommen att kontakta kommunens kundcenter Kungsbacka direkt.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss så att vi får veta att problemet finns.


Beskriv vilka problem du upplever och gärna hur vi kan göra det bättre för dig!

Klistra in en länk till sidan som problemet finns på.

Om du vill ha återkoppling eller material i ett annat format än det som finns publicerat på vår webbplats kan du lämna dina kontaktuppgifter här.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Anmäl bristande tillgänglighet (digg.se) Länk till annan webbplats.