Tillgänglighets­redogörelse

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här sidan beskriver hur kungsbacka.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Kungsbacka kommun har åtagit sig att göra kungsbacka.se tillgänglig enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Status

Vi är medvetna om att några funktioner av webbplatsen Kungsbacka.se inte är helt tillgängliga, men vi arbetar aktivt på att åtgärda dem. Läs mer under rubriken Innehåll som inte är tillgängligt.

Innehåll som inte är tillgängligt

Dokument

Vissa PDF-filer som finns publicerade på webbplatsen är inte tillgänglighetsanpassade för att bli upplästa korrekt med skärmläsare. Vi kommer löpande att göra dessa dokument tillgängliga och byta ut dessa på webbplatsen.

Vatten- och avloppskalkylator

För att beräkna avgiften att koppla på en fastighet till kommunalt vatten och avlopp finns en kalkylator. När fel uppstår i kalkylatorn meddelas det inte alltid tydligt för användaren var felet finns och det står inte heller på ett tydligt sätt hur fel kan rättas till.

Skattekollen

På sidan om ekonomi och budget finns en kalkylator som räknar ut hur vi fördelar dina skattepengar. Funktionen är inte full tillgänglighetsanpassad, men vi jobbar på att åtgärda det. Behöver du hjälp att använda funktionen är du välkommen att kontakta Kungsbacka direkt.

Grafiska element

På några få sidor använder vi en funktion för att visuellt markera citat av ett stycke i texten. Blockcitaten använder automatiskt citattecken, vilket gör att uppläsningsverktyg inte alltid uppfattar att det är ett citat.

På andra sidor använder vi en funktion som vi kallar för ”steg-för-steg”. Den illustrerar i vilka olika steg någonting sker, och ibland i vilket av stegen ett projekt just då befinner sig. Uppläsningsverktyg uppfattar inte alltid detta element eftersom det främst är tänkt att agera som ett visuellt komplement, och samma information finns skrivet i innehållet på sidan.

Rubriknivåer på evenemang

Evenemang blir inlästa på kungsbacka.se genom ett externt verktyg. På grund av hur detta verktyget är uppbyggt blir det fel i strukturen på rubriknivåer på sidor som visar våra evenemang. Vi ser över hur vi på bästa sätt kan lösa det.

Kartbilder

På aktuella projekt visar vi ibland kartbilder. Bilderna föreställer en karta med markeringar av fastigheter som är berörda av projektet. Bilderna har en alternativ text och en bildtext som fungerar som en syntolkning av bilden, men kan i övrigt vara svåra att ta till sig om man använder skärmläsare.

Formulär

  • När användaren skriver fel i formulär syns en hjälptext i några sekunder och det kan vara svårt att uppfatta vilka fält som har blivit fel.
  • När formulär skickas in återkopplas det inte till skärmläsaranvändare.
  • Formulär saknar automatiskt stöd för att fylla i användarens namn, e-post eller annan info.
  • Det finns formulärfält utan tydlig etikett så det kan vara svårt att veta vad som ska skrivas i.

Oskäligt betungande anpassning

Kungsbacka kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service på följande innehåll:

Filmer från Kommunfullmäktige

Filmerna saknar undertexter, och anledningen att de anses oskäligt betungande är att filmerna är långa inspelningar av sammanträden, ibland 4-5 timmar långa. Alternativet hade varit att inte publicera filmerna alls, vilket hade gett fler negativa konsekvenser än positiva.

När det finns fullgott tekniskt stöd för automatisk och synkroniserad textning av video kommer vi använda det för att uppfylla tillgänglighetskraven. Som tillgängligt underlag finns kallelse och handlingar inför kommunfullmäktige, samt protokoll som tas fram efter mötet.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning av webbplatsen Kungsbacka.se i mars 2022. Och i april 2022 granskade en extern partner kungsbacka.se.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från kungsbacka.se i något annat format är du välkommen att kontakta kommunens kundcenter Kungsbacka direkt.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss så att vi får veta att problemet finns.
Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Anmäl bristande tillgänglighet (digg.se) Länk till annan webbplats.