Innovation

I Kungsbacka kommun möter vi utmaningar med mod, nytänkande och samarbete. Med innovativa lösningar och genom att utnyttja digitala möjligheter driver vi den hållbara utvecklingen framåt.

Initiativ

Vi testar idéer, utvecklar och testar igen. Här har vi samlat Kungsbackas innovationsinitiativ – och människorna som driver utvecklingen framåt.

Så gör vi innovation

Från idé till verklighet. Det finns många sätt att arbeta med innovation från de stora projekten till små innovationsförändringarna. Så här gör vi i Kungsbacka. Vill du vara med?

Utmaningar och möjligheter

Gemensamt för alla våra utmaningar är att de är komplexa och inte kan lösas av kommunen på egen hand. De kräver samspel med andra aktörer i vår omgivning.