Ökad självständighet med medicingivare

Exempelbild

Genom att digitalisera delar av vårt arbete kan våra medarbetares händer vara där de behövs som bäst. Självständigheten ökar dessutom hos patienterna eftersom de får möjlighet att bestämma själva.

Varför?

Vi lever allt längre. Mellan 2020–2030 beräknas andelen invånare över 80 år att öka med 49 procent medan personer i yrkesför ålder bara ökar med fyra procent. Det bidrar till ett ökat behov av vård och omsorg men att vi även ställs inför nya utmaningar i samhället. Vårdbehoven ser redan idag annorlunda ut och kommer fortsätta att förändras i snabb takt. Samhället och inte minst kommuner behöver möta utmaningarna på nya sätt för att varje människa ska kunna leva så självständigt som möjligt.

Våra medarbetare lägger stor del av sin arbetsdag på att åka till patienter som ska ha medicin. Arbetsmiljön blir stressig eftersom vi ska dela ut många mediciner på fasta tider och resan kan påverkas av externa faktorer som väder, sjukdom och trafik. I värsta fall kan en medarbetare resa 45 minuter bara för att ge medicin till en patient.

Vad?

Ett steg mot den digitala välfärden är läkemedelsgivaren Evondos. Evondos ska enkelt hjälpa en patient att själv komma ihåg att ta sina läkemedel utan att behöva vänta på personal. Läkemedelsgivaren ska stå hemma hos patienten på en plats som de själva väljer. När det är dags att ta sin medicin lyser Evondos upp i grönt. Den har en stor skärm och en knapp som lyser för att få ut medicinen. När patienten klickar på knappen kommer medicinen ut genom en lucka längst ner.

All medicin portionsförpackas enligt ordination från läkare. Om medicinen inte plockas ut påminner Evondos om det, och hapatienten inte tagit medicinen efter flera påminnelser skickas en signal till hemtjänsten. Läkemedelsgivaren fylls på med medicin varannan vecka och levererar alltid medicin på utsatt tid.

Nu ska patienter i Kungsbacka kommun testa Evondos. Patienterna är personer som idag är beroende av att våra medarbetare kommer med medicin, men som önskar en mer självständig vardag. Onsala är först ut där 10–15 medicingivare ska placeras och utvärderas av patienter och av Kungsbacka kommun.

Hur?

Projektets mål är att öka patientens självständighet och trygghet med hjälp av pålitlig medicinering genom en medicingivare. Målet är också att öka flexibiliteten för hemtjänstens planering. Medicingivare rekommenderas av Sveriges kommuner och Regioner (SKR) och används redan i flera kommuner.

Förvaltningen för Vård & Omsorgs har en pågående satsning som innebär digitalt först och människor där det behövs. En viktig del i arbetet är att identifiera dom insatser som kan spara både resurser, ge våra medarbetare en lugnare arbetsdag men som också ökar självständigheten hos våra patienter.

Att införa digitala och tekniska hjälpmedel är en del i arbetet men lika viktigt är att förändra synen på välfärden. Tekniken ska inte ersätta den mänskliga tillsynen utan ska ersätta rutinarbete som kan genomföras på ett enklare sätt.

Camilla Nordh

Personen bakom

Camilla Nordh, Utvecklingsledare

Ska vi kunna möta samhällets utmaningarna behöver vi tänka nytt och göra nytt. Läkemedelsgivaren Evondos är en del av den digitala välfärden vi rör oss mot och där varje människa ska kunna leva så självständigt som möjlig

  • Förvaltningen för Vård & Omsorg
  • Budget 700 000 kr

Utmaningar och möjligheter

Möta förväntningar på tekniska lösningar

Med en ökad användning av smart och anpassad teknik måste kommunen också se till att invånarnas och företagens behov tillgodoses oberoende av tid och rum.