Ökad självständighet med medicingivare

Exempelbild

Genom att digitalisera delar av vård- och omsorgsarbetet kan medarbetarnas händer vara där de bäst behövs. Tekniken kan också öka självständigheten och tryggheten för våra invånare.

Varför?

Vi lever allt längre och fler blir äldre. Det är en stor utmaning för välfärden. Antalet invånare i Kungsbacka kommun som behöver stöd från förvaltningen för Vård & Omsorg beräknas stiga från dagens 3 000 till 4 000 år 2035.

Samtidigt ökar inte andelen personer i arbetsför ålder i samma takt. Det finns helt enkelt inte tillräckligt med personal att anställa för att täcka de ökande behoven.

För att kunna fortsätta ge vård och omsorg till alla som behöver måste vi ändra hur vi arbetar. Genom att digitalisera delar av vård- och omsorgsarbetet kan medarbetarnas händer vara där de bäst behövs.

Vad?

När invånare i Kungsbacka kommun behöver hjälp med mediciner från hemsjukvården får de i första hand en medicingivare. Medicingivaren hjälper patienten att själv komma ihåg att ta sina läkemedel utan att behöva vänta på personal.

Med hjälp av medicingivaren kan fler patienter vara självständiga med sina mediciner. När det är dags att ta medicinen lyser medicingivaren upp i grönt och talar om att det är dags att ta medicinen. Patienten trycker på den stora gröna knappen för att få ut medicinen som har portionsförpackats enligt ordination från läkare.

Om patienten inte plockar ut medicinen påminner medicingivaren. Om patienten trots flera påminnelser inte tar ut medicinen går ett larm till hemtjänsten som tar kontakt med personen.

Hur?

Målet är att alla som kan sköta sina mediciner självständigt med hjälp av en medicingivare ska ha en medicingivare. Förändringen genomförs stegvis. Som första steg genomförde vi en pilot i ett av kommunens hemtjänstområden. Därefter har vi infört medicingivaren i all hemtjänst i kommunens egen regi. Nu pågår arbetet med att utöka användandet av medicingivare till externa utförare av hemtjänst, korttidsboende och vård- och omsorgsboenden.

Camilla Nordh

Personen bakom

Camilla Nordh, Utvecklingsledare

Ska vi kunna möta samhällets utmaningarna behöver vi tänka nytt och göra nytt. Medicingivaren är en del av den digitala välfärden vi rör oss mot och där varje människa ska kunna leva så självständigt som möjlig.

  • Förvaltningen för Vård & Omsorg
  • Budget 700 000 kr

Utmaningar och möjligheter

Möta förväntningar på tekniska lösningar

Med en ökad användning av smart och anpassad teknik måste kommunen också se till att invånarnas och företagens behov tillgodoses oberoende av tid och rum.