Initiativ

Vi testar idéer, utvecklar och testar igen. Här har vi samlat Kungsbackas innovationsinitiativ – och människorna som driver utvecklingen framåt.

Filtrera resultatet

Status
Analys av dialoger

AI används för analys av dialoger

Kan vi använda AI för att analysera dialoger inom utvecklingsarbetet som förs i kommunens förskolor och grundskolor? Rektorer och förvaltningslednin…

Fler nöjda kunder och ökad service med digital tillsyn

En del företagare driver verksamheter som kan ha påverkan på miljön. Tänk om du som företagare själv skulle kunna lämna uppgifter när det passar dig.…

Framtidsbilder

Framtidskompetens rustar Kungsbacka i att leda från framtiden

Med finansiering från Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet bjuder vi in en framtidskompetens till vår organisation för att utveckla förmågan till s…

Laiban, AI-stöd i förskolan

Barn ställer många frågor under en dag på förskolan. Hur kan vi göra så att barnen själva hittar svar på sina frågor? Förskolor i Kungsbacka testar n…

Långvarigt frånvarande elever deltar i klassrummet med VR-teknik

Elever som av olika anledningar inte kan vara i klassrummet kan hamna i ett utanförskap. Inclubit-360 projektet innebär att elev som är hemma ändå ka…

Matematik i praktik via VR

Matematik i praktik via VR

Betygen i matematik sjunker och det blir svårare att få tag på matematiklärare. Kan vi med hjälp av VR-teknik ge bättre förutsättningar för elevernas…

Publik

Med fokus på publiken

Hur kan vi sätta publiken i centrum, samt utveckla den egna organisationens arbetssätt för att nå en bredare och mer diversifierad publik? Dessa fråg…

Mer effektiv bygglovsprocess med tjänstedesign

Det söks otroligt mycket bygglov i Kungsbacka. Men nästan 89% av ansökningarna som kommer är inkompletta. Hur kan vi göra bygglovsprocessen enklare f…

Mera digital: Invånarfokuserad dialog, medskapande och digital kompetens

Hur kan vi öka den digitala kompetensen och delaktigheten i mötet med Kungsbackas invånare? Utifrån invånarfokuserad dialog, nyfikenhet, medskapande …