Initiativ

Vi testar idéer, utvecklar och testar igen. Här har vi samlat Kungsbackas innovationsinitiativ – och människorna som driver utvecklingen framåt.

Filtrera resultatet

Det här formuläret postas automatiskt

checkboxar status

Elever på distans flyttas in i klassrummet med VR-teknik

Elever som av olika anledningar inte kan vara i klassrummet kan hamna i ett utanförskap. Inclubit-360 projektet innebär att elev som är hemma ändå ka…

Fler nöjda kunder och ökad service med digital tillsyn

En del företagare driver verksamheter som kan ha påverkan på miljön. Tänk om du som företagare själv skulle kunna lämna uppgifter när det passar dig.…

Fysiska platser skapar digital inkludering

Vi ställer oss nu frågan: hur kan vi öka den digitala delaktigheten och öka den digitala kompetensen hos Kungsbackas invånare? Lösningen blev Mera …

Laiban, AI-stöd i förskolan

Barn ställer många frågor under en dag på förskolan. Hur kan vi göra så att barnen själva hittar svar på sina frågor? Förskolor i Kungsbacka testar n…

Mer effektiv bygglovsprocess med tjänstedesign

Det söks otroligt mycket bygglov i Kungsbacka. Men nästan 89% av ansökningarna som kommer är inkompletta. Hur kan vi göra bygglovsprocessen enklare f…

Närbild på trappa och teaterstolar på rad 10 i Kungsbacka teater, teaterrök syns i bilden och ger en känsla av att något är på gång på scenen

Nytt sätt att tillgängliggöra kulturupplevelser med VR-teknik

Hur kan vi använda VR-tekniken för att tillgängliggöra kulturupplevelser och samtidigt skapa ytterligare en arena som kulturaktörer kan verka genom? …

Webbkarta

Smart applikation i kommunens webbkarta

Bygg- och miljöförvaltningen i Kungsbacka har arbetat fram en karttjänst som underlättar arbetet med tillsyn och handläggning för små avlopp.

Stoppmöte

Stoppmöte för unga i riskzon

Genom att anordna ett så kallat stoppmöte kan föräldrarna engagera sig på en djupare nivå med sina barn och hjälpa dem på bästa sätt för att inte ham…

Virtuella studiebesök

Virtuella studiebesök skapar upplevelser för elever och engagerar lärande. Nu skapas möjlöigheter att resa, lära och uppleva utanför de traditionella…