Laiban, AI-stöd i förskolan

Exempelbild

Barn ställer många frågor under en dag på förskolan. Hur kan vi göra så att barnen själva hittar svar på sina frågor? Förskolor i Kungsbacka testar nu att använda AI-assistenten Laiban som kan svara på barnens frågor och göra dem mer självständiga.

Vad?

Laiban är en digital assistent i förskolan som vilar på ledorden tillgänglighet, självständighet och hållbarhet. Assistenten är en app, installerad i en surfplatta som svarar på barnens vanliga frågor som de annars ofta ställer till pedagogerna. Det kan svara på frågor som: vad är det för väder? Vad ska jag ha på mig? Vad blir det för mat idag? Det går både att ställa frågor med sin röst till Laiban eller genom att klicka på ikonerna på surfplattan. Barnen kan ge feedback på utflykter, maträtter eller val av klädsel med hjälp av Laiban. Om de till exempel har klätt på sig för lite kläder efter Laibans förslag, kan pedagogerna efteråt gå in och justera förslaget.

Laiban kan svara barnen på tolv olika språk och har även några memory-spel framtagna för att lära. I spelen finns exempelvis de globala målen och ”sopsamlar-monstren” som lär barnen om återvinning. Laiban uppmanar även barnen att väga maten som blir över och lägga in det i appen för att få en uppfattning om hur mycket mat de slänger. Vikten jämförs med frukter för att det ska vara lätt att förstå mängden. I slutet av veckan kan de se den sammanlagda mängden matsvinn för veckan som har varit.

Varför?

Helsingborgs kommun har tagit fram Laiban i ett projekt för att just kunna ge svar på barnens vanliga frågor som de ofta ställer under dagen, men det finns flera syften. Det ena syftet är att barnen ska få möta en AI-situation som är anpassad för just dem. De är vana att möta AI i vardagen, till exempel via mobiler och surfplattor, men Laiban kan de använda för att få svar på sina frågor. De ska kunna få svar på sina frågor så många gånger som de vill, när de vill och på vilket språk de vill. Genom att använda Laiban får de alltid ett glatt svar oavsett hur många gånger de ställer samma fråga.

Att kunna ställa frågor direkt till Laiban skapar en självständighet hos barnen. I stället för att fråga pedagogen om exempelvis dagens lunch, kan de fråga Laiban och sedan stolta gå och berätta för sin lärare vad det blir till lunch.

AI-stödet bidrar även till delaktighet eftersom barnen tillsammans med sina föräldrar kan gå igenom dagens planer, som kan bidra till ett mysigt samtalsämne mellan barnet och föräldern och en bra överlämning av föräldern. Användandet leder även till många samtal och ämnen barnen emellan. Eftersom Laiban kan svara på olika språk bidrar även det till delaktighet, då barnen blir glatt överraskade att någon pratar samma språk som de kan prata. Det är alltså väldigt användbart för familjer och barn med andra modersmål.

Hur?

AI-stödet är en innovation som ursprungligen är framtagen av Helsingborgs kommun. Karin Sönnerås som jobbar med kvalitet och utveckling på Förskola & Grundskola, hittade information om Laiban på Helsingborgs webbplats och blev inspirerad till att vilja testa den i Kungsbacka kommun. Det resulterade i att Karin fick en provapp av Helsingborgs kommun att testa i vår kommun. Karin och hennes kollegor stämde av med fler förskolor i kommunen om det fanns ett intresse för att använda Laiban och fick in flera intresseanmälningar.

Nu har vi testat den på åtta förskolor i kommunen sedan i januari 2022. Sammanlagt har 160 barn haft tillgång till Laiban och de flesta pedagoger tycker att Laiban har bidragit mycket till barnens utveckling på det övergripande planet.

Vi har nu ett pågående projekt med Helsingborgs kommun för att kunna få fram en version som går att dela med andra kommuner. Detta för att kunna plocka in deras egen verksamhet i AI-stödet. –En egen Kungsbacka-Laiban helt enkelt.

Till en början kommer de förskolor som redan testat Laiban att få den verkliga versionen. Om de får den att fungerar bra kommer fler förskolor att kunna få möjlighet att använda den. Nästa steg skulle kunna vara att använda Laiban på flera förvaltningar, framför allt inom demens- och äldrevården.

Karin Sönnerås

Personen bakom

Karin Sönnerås, verksamhetsutvecklare

"Laiban låter barnen använda den digitala tekniken i meningsfulla sammanhang. På så sätt ges de förutsättningar att utveckla sin digitala kompetens."

  • Drivs av: Förskola & Grundskola
  • Estimerad budget: 40 000 kronor/år

Utmaningar och möjligheter

Öka självständigheten

Det blir allt färre som försörjer fler, samtidigt som kostnaderna för vård och omsorg stiger. För att möta utmaningen behöver vi ta till ny teknik och nytänkande för att möta invånarnas behov.