Matematik i praktik via VR

Exempelbild

Betygen i matematik sjunker och det blir svårare att få tag på matematiklärare. Kan vi med hjälp av VR-teknik ge bättre förutsättningar för elevernas lärande?

Varför?

I dagsläget har vi en situation där barn och elevers betyg i matematik samt resultat i nationella proven sjunker. Förutom det så är det allt färre elever som når de högre betygsnivåerna i matematik jämfört med andra ämnen.

Det blir även svårare att få tag på matematiklärare, då antalet lärare som går ut matematikprogrammet minskar.

Nu finns en vision om att med hjälp av VR-teknik kunna effektivisera lärandet av vissa matematiska moment samt öka elevernas lust och motivation för matematik genom praktisk tillämpning

Forskning om VR som ett redskap för inlärning visar att det finns väldigt hög inlärningsförmåga via VR, det vill säga att man lär säg genom praktiska övningar.

Vad?

Visionen är att med hjälp av VR-teknik, kunna utveckla en applikation som ska fungera som ett lärostöd där eleverna genom praktiska övningar i VR-miljö får lösa matematikuppgifter.

Utmaningarna kommer främst beröra geometri och tröskelbegrepp, som är viktiga områden inom matematik

Tanken är att applikationen ska vara en öppen VR miljö, där eleverna får utmaningar i form av problemlösningar och där det finns geometriska former och annat material, mått med mera för att kunna lösa problemet. Utmaningen skulle exempelvis kunna vara att eleven tillsammans med lärare eller klasskompis ska bygga en hållbar bro som ska kunna hålla för en tyngre lastfordon.

Lämpligt VR-headset kommer att införskaffas och finnas tillgängligt på respektive skola i Kungsbacka för att eleverna ska kunna befinna sig i ett VR-rum i verkliga proportioner.

I VR-rummet ska eleverna kunna samarbeta för att komma fram till en lösning, samtidigt som läraren ska kunna ge stöd och feedback.

Hur?

Lèv Grünberg har tillsammans med legitimerade matematikläraren och kommunens matematikutvecklare , Annika Linell resonerat över vad kärnproblematiken är till varför det är svårt med matematik.
För att få reda på det har Annika tittat på tidigare forskning kring matematik och ringat in två möjliga områden där VR kan bidra för effektivare förståelse. Det ena området är geometri och det andra är tröskelbegrepp (tröskelbegrepp är begrepp som uppfattas särskilt svåra men som när de förstås ändrar den grundläggande förståelsen för ämnet matematik).

Annika och Lev har även fokuserat på att hitta argument och forskning från tidigare arbete där man använt VR-teknik som ett lärostöd i matematik.

Just nu planerar vi i Kungsbacka Kommun en workshop tillsammans med våra samarbetspartners; Jönköping kommun, Eskilstuna kommun, Nacka kommun och RISE för att ta fram en kravspecifikation för att kunna bygga applikationen.

Piloten syftar till att ta fram en modell och teknik som kan skalas upp både i förhållande till personalens kompetens och ekonomiska möjligheter.
Först ut att testa piloten blir Presseskolan där matematikläraren Henrik Kullander kommer att testa den tillsammans med sina elever.

helena borgström

Personen bakom

Lèv Grünberg, utvecklare och Annika Linell, matematikutvecklare samt doktorand på Göteborgs Universitet.

"Jag tror att VR-tekniken kan förbättra elevernas matematikförståelse genom att skapa en mer visuell och praktisk undervisningsmiljö."

  • Drivs av: Förskola & Grundskola 
  • Estimerad budget: cirka 700 000 kronor

Utmaningar och möjligheter

Möta förväntningar på tekniska lösningar

Med en ökad användning av smart och anpassad teknik måste kommunen också se till att invånarnas och företagens behov tillgodoses oberoende av tid och rum.