Möta förväntningar på tekniska lösningar

tjej med rosa hår håller händer som hjärta

Med en ökad användning av smart och anpassad teknik måste kommunen också se till att invånarnas och företagens behov tillgodoses oberoende av tid och rum.

Digitala tjänster från kommersiella aktörer sätter nya nivåer för vad invånare och företag förväntar sig av offentlig sektor. Det innebär krav på både ökad tillgänglighet och en högre grad av individanpassning. Många kräver idag att deras behov ska tillgodoses oberoende av tid och rum. Det finns en risk att det uppstår klyftor mellan vad invånarna vill ha och vad vi erbjuder. På sikt kan det skada förtroendet och tilliten till offentliga aktörer.

Utmaningen för Kungsbacka kommun är att möta upp mot dagens behov av smart och anpassad teknik och helst även förekomma framtidens behov.

Omvärldstrender som påverkar utmaningen: Teknik

  • Nya kombinationer av teknikområden
  • Allt snabbare förändringar av kompetensbehov
  • Digital sårbarhet och beroende
  • Integritetshot och digital manipulation

Vill du veta mer om trenderna om Kungsbacka i världen? Då kan du fördjupa dig i vår omvärldsanalys.

minskad ojämlikhet
fredliga och inkluderande samhällen