Utmaningar och möjligheter

Gemensamt för alla våra utmaningar är att de är komplexa och inte kan lösas av kommunen på egen hand. De kräver samspel med andra aktörer i vår omgivning – invånare, företag, andra organisationer.