Globala målen

Kungsbacka kommun arbetar mot FN:s 17 globala mål. En hållbar värld för alla – det är vad de globala målen och Agenda 2030 handlar om.

mål 1 ingen fattigdom
mål 2 ingen hunger
mål 3 god hälsa
mål 4 god utbildning
mål 5 jämställdhet
mål 6 vatten och sanitet
mål 7 hållbar energi för alla
anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
hållbar industri och innovationer
mål 10 minskad ojämlikhet
hållbara städer och samhällen
hållbar konsumtion och produktion
bekämpa klimatförändringarna
mål 14 hav och marina resurser
mål 15 ekosystem och biologisk mångfald
fredliga och inkluderande samhällen
mål 17 genomförande och globalt partnerskap