Mål 4 God utbildning

lärare visar armarna

Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla

Mål 4 handlar om att alla ska få tillgång till avgiftsfri utbildning av god kvalitet. I dag går fler barn än någonsin i skolan, men många tvingas sluta innan de är klara med sin utbildning. Anledningarna till att barn tvingas sluta skolan är många men fattigdom är en vanlig orsak. Barnen måste hjälpa till i hemmet, ta hand om syskon eller sjuka släktingar. Det kan också handla om att skolavgiften är för dyr eller så gifts flickor bort mot sin vilja. Utbildning är en mänsklig rättighet och en viktig investering för att utrota fattigdom och skapa utveckling i samhällen. Med mål 4 ska inte bara fler få tillgång till skolgång, utan kvaliteten på både skolan och lärarna ska höjas.

Vad kan du göra?

  • Stå upp mot mobbning! Mobbning är en av de vanligaste anledningarna till att ungdomar i Sverige inte slutför sin gymnasieutbildning. Bidra till en positiv och trygg miljö genom att vara snäll mot dina kompisar.
  • Livslångt lärande! Fortsätt att lära dig nya saker genom livet. Det är både roligt och gör dig bättre rustad för förändringar på arbetsmarknaden.
  • Dela med dig! Dela med dig av dina kunskaper om Agenda 2030 och hållbar utveckling till andra, så blir vi fler som bidrar till genomförandet.
Två cyklister står och pratar, i bakgrunden rullar en buss

Våra steg mot hållbarhet

Här hittar du projekt, initiativ och utvecklingsarbeten som förflyttat Kungsbacka framåt och tagit oss närmare de globala målen och ett hållbart Kungsbacka.

Ett hustak med solceller mitt i ett grönt bostadsområde 

Om hållbar utveckling i Kungsbacka

Att arbeta hållbart är en självklarhet för oss i Kungsbacka kommun och ska finnas med i alla led, i alla våra verksamheter.