Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

tre gula lyftkranar

Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation.

En fungerande och stabil infrastruktur är grunden för alla framgångsrika samhällen. För att möta framtida utmaningar som vi människor och vår planet står inför måste våra industrier och infrastrukturer göras mer inkluderande och hållbara.

Innovation och teknologiska framsteg är nyckeln till att finna hållbara lösningar för såväl ekonomiska som miljömässiga utmaningar. Det bidrar dessutom till att skapa nya marknader och arbetstillfällen som kan bidra till en effektiv och jämlik resursanvändning. Att investera i hållbara industrier, forskning, miljövänlig teknik och innovation är alla viktiga sätt att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling.

Så kan du bidra

  • Investera i en hållbar infrastruktur. Om du arbetar på ett företag, tänk på att investera i en hållbar infrastruktur, en plats där dina kollegor kan arbeta i en säker och trivsam miljö och att den lokala miljön inte tar skada.
  • Teknik och innovation är nyckeln till att uppnå Globala målen! Använd dina kunskaper för att uppnå och främja något av Globala målen. Oavsett om det är att bistå en organisation med deras hemsida eller skapa en film om ett problem du är passionerad för.
  • Om du arbetar på ett företag, tänk på att investera i en motståndskraftig infrastruktur, en plats där dina kollegor kan arbeta i en säker och trivsam miljö, och att den lokala miljön inte tar skada.
Två cyklister står och pratar, i bakgrunden rullar en buss

Våra steg mot hållbarhet

Här hittar du projekt, initiativ och utvecklingsarbeten som förflyttat Kungsbacka framåt och tagit oss närmare de globala målen och ett hållbart Kungsbacka.

Ett hustak med solceller mitt i ett grönt bostadsområde 

Om hållbar utveckling i Kungsbacka

Att arbeta hållbart är en självklarhet för oss i Kungsbacka kommun och ska finnas med i alla led, i alla våra verksamheter.