Våra steg mot hållbarhet

Här kan du läsa om de steg kommunen tar mot att nå de globala målen. Texterna är hämtade från kommunens Hållbarhetsbokslut där vi varje år följer upp hur arbetet med målen går och vad som hänt under året.

Kungsbacka kommun arbetar mot FN:s 17 globala mål. I Hållbarhetsbokslutet beskriver vi idéer som vi testat och resultaten från projekt och utvecklingsarbeten som vi jobbat med i syfte att skapa en mer hållbar kommun, och en mer hållbar värld för alla. I listan kan du söka fram projekt, initiativ och utvecklingsarbeten som förflyttat Kungsbacka framåt och gjort oss mer hållbara.

Filtrera resultatet

Globala målen
Status
År

1 000 kvadratmeter solceller installerade 2021

Under året har vi ökat antalet installerade solceller med cirka 1 000 kvadratmeter. Den egengenererade elenergin via solcellerna i förhållande till k…

1000 kvadratmeter solceller installerade under 2022

Kommunen har cirka 40 solcellsanläggningar, på sammanlagt cirka 18 000 kvadratmeter installerade solceller på våra tak. Det innebär en ökning med cir…

Avtal för reparation av mobiltelefoner och surfplattor

Kommunen har upphandlat reparationstjänster av mobiltelefoner och surfplattor med inlämningsservice, vilket har gjort det enklare och billigare att l…

Bevattning med å-vatten minskar vattenanvändningen

För att minska användningen av dricksvatten, har kommunen börjat använda å-vatten från Kungsbackaån för att vattna exempelvis planteringar och gräsma…

Boendekoordinator för personer med psykisk ohälsa

Under 2022 projektanställdes en boendekoordinator för att utveckla arbetet med att hjälpa personer med med missbruksproblematik, psykisk ohälsa eller…

Daglig verksamhet gör återanvändbara skoskydd

Under 2021 minskade inköpen av engångsskoskydd av plast till Teknikens hus från 5 000 till 0.

Delade vattenledningar mellan kommuner

Under året har vi ingått ett avtal med Mölndals, och Varbergs och Göteborgs kommuner för att kunna dela ledningar. På så sätt kan vi stötta varandra …

Dialog med kreativa näringar

Kommunen har upprättat en dialog med de kulturella och kreativa näringarna (KKN). Sektorn är etablerad och identifieras som möjliggörare för innovati…

Digitala detaljplaner

Kommunen arbetar med att stärka den digitala samhällsbyggnadsprocessen på olika plan.