Jämställd och rättvis rekryteringsprocess

Kommunens Rekryteringscenter har under året tagit bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor.

Denna förändring bidrar till en ännu mer jämställd och rättvis rekryteringsprocess. Rekryteringscenter har under 2022 tagit fram material för en workshop i jämställd rekrytering som ska kunna användas av alla förvaltningar inom kommunen.

Detta är en del av Kungsbackas arbete mot det globala målet Jämställdhet, och en del av Hållbarhetsbokslutet för 2022. Arbetet med målet förflyttar Kungsbacka mot att bli mer hållbart och bidrar till att vi uppnår FN:s 17 globala mål.

Våra steg mot hållbarhet

Logga för globala målet Ingen fattigdom