Projekt för att minska matsvinn

Kommunen drev 2020-2022 ett projekt för att minska matsvinnet i kommunens förskolor, skolor och gymnasier. Vid uppstarten var det totala matsvinnet cirka 60 gram per portion och vid avslutet var siffran cirka 46 gram per portion.

Bland annat har smarta tips visats på en digital informationstavla och på affischer. Barn och elever är med och väger svinnet på förskolor och skolor, vilket skapar ett större engagemang och förståelse. Vi har infört nya rutiner kring beställning och avbokning av mat, och matsvinnet mäts dagligen på alla skolor och förskolor. Det totala matsvinnet har minskat med 6 050 kilo om man jämför perioden januari till november 2020 med motsvarande period 2021.

Arbetet med att mäta och minska matsvinnet är sedan projektets avslut en del av ordinarie rutiner. Vi fortsätter alltså mot målet att halvera matsvinnet till år 2030 enligt FN:s globala mål.

Detta är en del av Kungsbackas arbete mot det globala målet Hållbar konsumtion och produktion, och en del av Hållbarhetsbokslutet för 2021. Arbetet med målet förflyttar Kungsbacka mot att bli mer hållbart och bidrar till att vi uppnår FN:s 17 globala mål.

Våra steg mot hållbarhet

Logga för globala målet Ingen fattigdom