Samverkansgruppen för förbättrad mental hälsa

Två strategiska samverkansgrupper har startat upp för att förbättra samverkan mellan kommun och region.

Den ena samverkansgruppen har fokus vuxna individer med psykisk funktionsnedsättning samt individer med riskbruk, skadligt bruk eller beroende.

Barn är fokus i den andra samverkansgruppen som syftar till att främja att barn och ungdomar får rätt stöd.

Detta är en del av Kungsbackas arbete mot det globala målet Hälsa och välbefinnande, och en del av Hållbarhetsbokslutet för 2022. Arbetet med målet förflyttar Kungsbacka mot att bli mer hållbart och bidrar till att vi uppnår FN:s 17 globala mål.

Våra steg mot hållbarhet

Logga för globala målet Ingen fattigdom