Färre varuleveranser och minskat koldioxidutsläpp

Att samordna och planera leveransen av varor i kommunen har minskat enskilda leveranser med en fjärdedel, och minskat koldioxidutsläppen med 100 ton per år.

Kommunens samordnade varudistribution kallas Samdistribution. Samdistributionen har i snitt minskat enskilda varuleveranser inom kommunens verksamheter till en fjärdedel. Vi har gått från cirka 60 000 leveranser utan samordningen, till cirka 14 000 med samordning. Antalet leveranser till köken är idag cirka 170 per vecka jämfört med tidigare, utan samdistribution, 430 per vecka.

Transporterna görs idag med biogas och innebär att vi har minskat koldioxidutsläpp med cirka 100 ton per år, jämfört med om vi hade haft ett godsflöde utan samdistribution och med fossila drivmedel.

Samdistribution sparar även mycket tid. Tiden vi sparar på samdistribution motsvarar att vi sparar in cirka 1,5 miljoner kronor. 

Detta är en del av Kungsbackas arbete mot det globala målet Bekämpa klimatförändringarna, och en del av Hållbarhetsbokslutet för 2021. Arbetet med målet förflyttar Kungsbacka mot att bli mer hållbart och bidrar till att vi uppnår FN:s 17 globala mål.

Våra steg mot hållbarhet

Logga för globala målet Ingen fattigdom