Taxa efter behov inom miljötillsyn

Kommunen började använda en ny behovsstyrd taxa. Taxan används för tillsynen som kommunen gör enligt miljöbalken.

Taxan används för den tillsynen som kommunen gör enligt miljöbalken.

Detta är en del av Kungsbackas arbete mot det globala målet Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, och en del av Hållbarhetsbokslutet för 2021. Arbetet med målet förflyttar Kungsbacka mot att bli mer hållbart och bidrar till att vi uppnår FN:s 17 globala mål.

Våra steg mot hållbarhet

Logga för globala målet Ingen fattigdom