Strategiska inköp för nå hållbarhetsmålen

Kommunen har under året beslutat hur strategiska inköp ska göras för att exempelvis nå hållbarhetsmålen. De slår fast att alla kommunens inköp ska leda till en minskad användning av resurser i ett livscykelperspektiv och att behoven ska styra inköpen, inte verksamhetens eller beställarens önskemål.

Ett exempel är att vi tar avstamp i konsumtionstrappan, som innebär att vi strävar efter att laga och byta, och därmed förlänga livslängden på det vi har, för att inte behöva köpa nytt i samma utsträckning.

Vi har fortsatt att teckna nya avtal för att möjliggöra mer cirkulära beteenden när vi ska tillgodose verksamheternas behov. Ett sätt att minska konsumtionens negativa påverkan är att köpa begagnat i stället för nyproducerat. vi har sedan tidigare avtal på begagnade möbler och under året har vi upphandlat renoverade begagnade cyklar. Under hösten har vi också låtit klä om 15 av stadshusets höga kontorsstolar vilket innebär CO2-besparing på över två ton, jämfört med att köpa nya, enligt data från RISE.

Detta är en del av en del av Hållbarhetsbokslutet för 2021 och bidrar till flera globala mål. Arbetet med målen förflyttar Kungsbacka mot att bli mer hållbart och bidrar till att vi uppnår FN:s 17 globala mål.

Våra steg mot hållbarhet

Ikon för FN:s globala mål Ingen hunger
Ikon för FN:s globala mål Hållbar konsumtion och produktion
Ikon för FN:s globala mål Ekosystem och biologisk mångfald