Bevattning med å-vatten minskar vattenanvändningen

För att minska användningen av dricksvatten, har kommunen börjat använda å-vatten från Kungsbackaån för att vattna exempelvis planteringar och gräsmattor.

Av den totala mängden vatten som kommunen använde till bevattning under 2021 kom 60 procent från åar. Målet är att öka detta till 70 procent.

Detta är en del av Kungsbackas arbete mot det globala målet Rent vatten och sanitet, och en del av Hållbarhetsbokslutet för 2021. Arbetet med målet förflyttar Kungsbacka mot att bli mer hållbart och bidrar till att vi uppnår FN:s 17 globala mål.

Våra steg mot hållbarhet

Logga för globala målet Ingen fattigdom