Hållbarhetspriset uppmärksammar hållbarhet i Kungsbacka

Hållbarhetspriset visar på en aktivitet där vi genom kommunikation nominerar och uppmärksammar förebilder inom hållbarhet, som bor verkar eller vistas i Kungsbacka kommun.

Sammantaget har kommunikationen nått en räckvidd på minst 20 000 personer.

Detta är en del av Kungsbackas arbete mot det globala målet Genomförande och globalt partnerskap, och en del av Hållbarhetsbokslutet för 2021. Arbetet med målet förflyttar Kungsbacka mot att bli mer hållbart och bidrar till att vi uppnår FN:s 17 globala mål.

Våra steg mot hållbarhet

Logga för globala målet Ingen fattigdom