Utegym och invigning av Kungsbacka sporthall

Kommunen har gjort satsningar på motion i form av nytt utegym i Kungsbackaskogen vilket är ett led i utvecklingen av vår stadsskog.

Givetvis är även invigningen av Kungsbacka Sporthall en milstolpe där vi fått två nya idrottshallar varav en med stor publikkapacitet, som ersatte de gamla Aranäshallarna.

Detta är en del av Kungsbackas arbete mot det globala målet Hållbara städer och samhällen, och en del av Hållbarhetsbokslutet för 2021. Arbetet med målet förflyttar Kungsbacka mot att bli mer hållbart och bidrar till att vi uppnår FN:s 17 globala mål.

Våra steg mot hållbarhet

Logga för globala målet Ingen fattigdom