Ny samtalsgrupp för våldsutövare

Kommunerna i Halland och Region Halland har inlett ett samarbete för att starta en samtalsgrupp för våldsutövare.

Rekrytering av personal är klar och medarbetare på Vuxenenheten är inbjuden till samverkansmöte kring utvecklingen av gruppen. Behandlingsgruppen kommer att vara i Varberg.

Detta är en del av Kungsbackas arbete mot det globala målet Jämställdhet, och en del av Hållbarhetsbokslutet för 2022. Arbetet med målet förflyttar Kungsbacka mot att bli mer hållbart och bidrar till att vi uppnår FN:s 17 globala mål.

Våra steg mot hållbarhet

Logga för globala målet Ingen fattigdom