Kustnära vandringsled för förbättrad folkhälsa

Kommunen medverkar i Region Hallands projekt ”Kustnära vandringsled” inom Kungsbacka kommun i syfte att främja hälsa och rekreation.

Under 2022 har ett flertal nyttjanderättsavtal tecknats för att säkra leden.

Detta är en del av Kungsbackas arbete mot det globala målet Hälsa och välbefinnande, och en del av Hållbarhetsbokslutet för 2022. Arbetet med målet förflyttar Kungsbacka mot att bli mer hållbart och bidrar till att vi uppnår FN:s 17 globala mål.

Våra steg mot hållbarhet

Logga för globala målet Ingen fattigdom