Mål 3 God hälsa och välbefinnande

två personer cyklar på sommaren

Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar.

God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. Människors hälsa påverkas av ekonomiska, ekologiska och sociala faktorer och mål 3 inkluderar alla dimensioner och människor i alla åldrar.

Under de senaste decennierna har stora framsteg gjorts för att förbättra människors hälsa globalt, till exempel så har barndödligheten minskat med 50% sedan 1990. Investeringar i hälsa genom förebyggande insatser och modern och effektiv vård för alla gynnar samhällets utveckling i stort och skapar förutsättningar för människors grundläggande rättigheter till välbefinnande.

Så kan du bidra

  • Ta hand om dig själv. Det viktigaste är att ta hand om dig själv genom att leva en hälsosam livsstil. Ät en balanserad kost och motionera regelbundet. Världshälsoorganisationen (WHO) rekommenderar att gå 10,000 steg varje dag.
  • Få koll på konsekvenserna av alkohol och drogmissbruk. Om du har koll på konsekvenserna av alkohol- och drogmissbruk minskar du risken att påverka din hälsa negativt. Dra dig inte för att be om hjälp eller stöd om du behöver
    Drogförebyggande arbete
  • Vaccinera dig. Det är en enkel sak du kan göra för att se till att du håller dig friskare. Att du är vaccinerad är också bra för samhället i stort.
Två cyklister står och pratar, i bakgrunden rullar en buss

Våra steg mot hållbarhet

Här hittar du projekt, initiativ och utvecklingsarbeten som förflyttat Kungsbacka framåt och tagit oss närmare de globala målen och ett hållbart Kungsbacka.

Ett hustak med solceller mitt i ett grönt bostadsområde 

Om hållbar utveckling i Kungsbacka

Att arbeta hållbart är en självklarhet för oss i Kungsbacka kommun och ska finnas med i alla led, i alla våra verksamheter.